1% dla towarzystwa

1% dla towarzystwa

Do końca stycznia 2013 roku podatnicy, którzy w ubiegłym roku uzyskiwali przychody opodatkowane ryczałtem, muszą złożyć zeznanie roczne. Niestety tylko 27% osób wypełniających PIT-28 w 2012 roku skorzystało z możliwości przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Tymczasem wśród rozliczających się na formularzach PIT-36, PIT-36L i PIT-37 było to 44% podatników.

Warto więc przypomnieć ryczałtowcom aby nie zapominali o przekazaniu 1% na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Jest to jeden z najlepszych i najłatwiejszych sposobów wsparcia stowarzyszeń i fundacji, które realizują społecznie pożyteczne cele.
Jak to zrobić?
Podczas wypełniania rocznego zeznania podatkowego PIT-28 wystarczy w odpowiedniej rubryce wpisać numer KRS dla Towarzystwa Samorządowego jest to 0000031926 oraz kwotę równą 1% należnego podatku. Resztę zrobią za nas urzędnicy.
Towarzystwo Samorządowe znajduje się w wykazie organizacji uprawnionych do zbierania 1% – www.pozytek.gov.pl lub na portalu www.ngo.pl
Wszystkie pozyskane środki, Towarzystwo Samorządowe przeznacza na wypłatę stypendiów dla zdolnej ale gorzej usytuowanej młodzieży w ramach utworzonego w 2000 roku Funduszu Stypendialnego – dotychczas przyznaliśmy 1915 stypendiów.
Wypełniony PIT-28 można złożyć osobiście w okienku podawczym urzędu skarbowego, bądź wysłać do północy 31 stycznia za pośrednictwem Poczty Polskiej. Zeznanie można również wysłać przez Internet lub dostarczyć za pomocą tzw. urzędomatów. Pamiętajmy, że przywilej przekazania 1% na szczytny cel mają jedynie osoby, które złożą zeznanie w terminie. W 2012 roku na przekazanie zdecydowało się na to 11 milionów podatników, którzy łącznie przekazali ponad 457 mln zł. Gdyby zdecydowali się na to wszyscy, uzbierałaby się kwota ok. 650 mln zł.
31 stycznia jest nieprzekraczalnym terminem złożenia zeznania przez rozliczających się w formie zryczałtowanej. Ryczałtowcy to osoby korzystające z uproszczonego sposobu opodatkowania działalności gospodarczej i płacące podatek od przychodu, bez możliwości pomniejszania go o koszty uzyskania przychodu. Istotnym ograniczeniem jest to, aby przychody z prowadzonej samodzielnie działalności za 2012 rok nie przekraczały 150 tys. euro. Zazwyczaj z tej formy korzystają prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, osoby osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.