20 lat Towarzystwa Samorządowego

20 lat Towarzystwa Samorządowego

Promocja książki ,,20 lat działalności” Małgorzaty Grzanka połączona z obchodami 20-lecia Towarzystwo Samorządowego odbyła się w Koninie. Na koniec spotkania odbył się walny zjazd delegatów TS.

Rozpoczynając spotkanie senator Ireneusz Niewiarowski, prezes TS wrócił do lat 80, ,,Solidarności”, Okrągłego Stołu i Komitetów Obywatelskich. – Wszystkie te wydarzenia razem spowodowały powołanie w 1994 roku Towarzystwa Samorządowego. Przypomnę tylko, że TS działa na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego, szerzy i popularyzuje ideę samorządności, tworzy więzi lokalne oraz warunki dla indywidualnego rozwoju mieszkańców, pomaga w edukacji młodego pokolenia od wielu lat prowadząc Fundusz Stypendialny, a także organizując liczne konkursy – powiedział I. Niewiarowski. 

W ramach obchodów 20-lecia Towarzystwa Samorządowego powstała książka ,, 20 lat działalności” . Małgorzata Grzanka opowiedziała o pracy nad książka. – Jako historyk cieszy mnie to, że mogłam zająć się pozycją, która mówi o lokalnej ale i najnowszej historii Polski. Rozmawiałam z wieloma osobami. Wspominali oni swoje ogromne zaangażowanie w budowanie polskiej samorządności w początkach lat 90. Dlatego pierwsze lata działania Towarzystwa były tak interesujące – powiedziała M. Grzanka.

Podsumowując tę część spotkania senator powiedział: – Mam nadzieję, że dzięki tej książce działacze TS będą mogli wrócić do okresu sprzed 20 lat i przypomnieć sobie jak budowali samorządność w swoich małych ojczyznach. Przy okazji chciałbym bardzo podziękować za te 20 lat pracy na rzecz regionu i kraju – powiedział Niewiarowski. 

Książka będzie dostępna w lokalnych bibliotekach. 

Druga część spotkania dotyczyła podsumowania 2013 roku. Omówiono m.in. organizowane przez TS konkursy, a także Fundusz Stypendialny. Powołany w lipcu 2000 roku Fundusz przyznał już łącznie 2 019 stypendiów dla uzdolnionej i aktywnej społecznie młodzieży ze środowisk wiejskich. TS włączył się również w działania Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów w realizacji kilku projektów takich jak „Sołecka demokracja ze szwajcarską precyzją” czy ,,Między nami seniorami”. W trakcie walnego zjazdu członkowie TS podjęli również decyzję o prowadzeniu poradnictwa obywatelskiego.