Dnia 4 kwietnia 2013 r. odbyło się kolejne owocne spotkanie Towarzystwa Samorządowego w Golinie. Podjęte na obradach kwestie a mianowicie akcja sprzątania Parku Miejskiego w Golinie oraz sprawdzenie możliwości uruchomienia Uniwersytetu Trzeciego Wieku szybko odnalazły odzwierciedlenie w działaniach członków Towarzystwa.

27 kwietnia 2013 r. członkowie Towarzystwa posprzątali park odkrywając jednocześnie jego ukryte piękno; trwają również prace nad sprecyzowaniem działań które należy podjąć na rzecz uruchomienia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Golinie. Termin kolejnego spotkania wyznaczono na 6 czerwca 2013 r.