30-lecie Samorządu Terytorialnego

30-lecie Samorządu Terytorialnego

W maju obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego, który w tym roku świętuje 30 lat. Ta okrągła rocznica skłania do podsumowań oraz jest okazją do organizacji licznych uroczystości w kraju. Towarzystwo Samorządowe również planowało lokalnie uczcić to historyczne wydarzenie. Sytuacja wymusiła jednak zmianę planów. Przypomnijmy, że geneza Towarzystwa Samorządowego, ściśle związana jest z odradzaniem się samorządu terytorialnego w Polsce.

30 lat

Organizacja powstała na tle przemian społeczno – politycznych w kraju na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Jej początki odszukujemy w działalności Komitetów Obywatelskich w ówczesnym województwie konińskim. Wiele osób pracujących z ramienia Komitetów w samorządach, jak również inni działacze postanowili stworzyć organizację ponadpartyjną na rzecz lokalnych społeczeństw, angażując się w działalność samorządową. Członkowie pierwszych struktur terytorialnych organizacji brali udział w dyskusji i tworzeniu kolejnych reform samorządowych wprowadzanych w Polsce. Tak więc wydarzenia z lat 80: ruch ,,Solidarności”, Okrągły Stół i Komitety Obywatelskie przyczyniły się do powołania w 1994 roku Towarzystwa Samorządowego. Szczegóły historyczne wraz z bogatą dokumentacją archiwalną można znaleźć w publikacji wydanej w 2014 roku „Towarzystwo Samorządowe. XX lat działalności” oraz w „Samorządna Rzeczpospolita” i „Z pól do wolności”.

Samorząd terytorialny pozwolił zdecentralizować zarządzanie krajem, oddając głos obywatelom. To właśnie oni najmocniej angażują się w przedsięwzięcia, które dotyczą ich bezpośrednio i na które mają realny wpływ. Powierzenie poszczególnych zadań wspólnotom dało możliwość decydowania i współtworzenia najbliższego otoczenia. Już nie tylko aglomeracje, ale także wsie i małe miasteczka zaczęły się rozwijać. Rozpoczął się czas wielkich inwestycji – budowy dróg, szpitali, szkół, sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, boisk czy hal sportowych. A co za tym idzie poprawy warunków i jakości życia mieszkańców.

Od momentu powstania, Towarzystwo Samorządowe działa nieprzerwanie na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego, szerzy i popularyzuje ideę samorządności, tworzy więzi lokalne oraz warunki dla indywidualnego rozwoju mieszkańców, pomaga w edukacji młodego pokolenia od wielu lat prowadząc Fundusz Stypendialny, a także organizując liczne konkursy wiedzy oraz historyczno-badawcze.

Tegoroczna rocznica nastraja do powrotu wspomnieniami do okresu sprzed 30 lat aby przypomnieć sobie jak założyciele Towarzystwa Samorządowego budowali samorządność w swoich małych ojczyznach.

IMG 6951
IMG 7127
IMG 7206
IMG 7221
IMG 7253
IMG 7254
z11