Za nami kolejna debata zakończona sukcesem. Tym razem odbyła się w „Przystani” z udziałem młodzieży uczestniczącej w projekcie, jej rodziców, opiekunów, przedstawicieli lokalnego samorządu, szkoły i zaproszonych gości, którzy tak licznie przybyli na spotkanie.

Przedstawiony przez młodzież projekt „Mix – Stars”, który koncentruje swoje działania na organizacji cyklicznych spotkań z ciekawymi ludźmi, spotkał się z ogromnym uznaniem dorosłych, którzy zadeklarowali swoje wsparcie i zaangażowanie w realizację tej inicjatywy. Uczestnicy spotkania byli pod wrażeniem pomysłowości, kreatywności, ambitnych planów, znakomitej współpracy i postępów osiągniętych przez młodych innowatorów.
Poniżej prezentujemy deklaracje i rekomendacje wypracowane podczas debaty, które przyczynią się do powodzenia tej inicjatywy.
Deklaracje w zakresie wsparcia inicjatywy
Szkoła: rozwiesi plakaty, zwróci się do innych placówek oświatowych w tej sprawie, wyemituje przygotowaną przez młodzież audycję w szkolnym radio „Jedynka”, zaangażuje samorząd uczniowski.
Radny: wystąpi z wnioskiem do Rady Miasta w sprawie zaangażowania finansowego.
Radna: przeprowadzi jedno z zaplanowanych  spotkań poświęconych pierwszej pomocy.
Wiceburmistrz: zaangażuje się w rozpropagowanie inicjatywy poprzez udostępnienie miejskiej strony www, obiektów kulturalnych udostępnienie słupów ogłoszeniowych do plakatowania.
Rodzice: przygotują poczęstunek, poszukają sponsorów, pomogą w przygotowaniu zaproszeń.
Trenerzy: będą wspierać grupę, przygotują nowy projekt umożliwiający kontynuację opracowanych, młodzieżowych zamierzeń.
Rekomendacje dotyczące udziału młodzieży w życiu publicznym
Wiceburmistrz: zachęci rady osiedli do współpracy z młodzieżą, zaprosi ich na sesję rady miasta, zorganizuje co najmniej dwa spotkania w roku z udziałem urzędników i młodzieży, opracuje we współpracy z pracownikami urzędu i radnymi, jasną i czytelną informację na temat działań samorządu, zaprosi młodzież na posiedzenia komisji rady.
Do rozważenia pozostała kwestia zmiany porządku obrad umożliwiającego krótką wypowiedź – „głos” mieszkańców przed podjęciem uchwał.
Podczas rozmów w kuluarach, po zakończonej debacie, zrodził się pomysł m.in.: zorganizowania zbiórki publicznej, która zapewniłaby wsparcie finansowe powstałej inicjatywie. Zyskał on błyskawicznie akceptację wielu uczestników, którzy wyrazili gotowość wzięcia w niej udziału i przekazania symbolicznej złotówki.
Niezwykła mobilizacja i chęć wsparcia ze strony dorosłych uczestników debaty jest wyrazem społecznego porozumienia, szacunku, uznania i akceptacji pomysłów oraz potrzeb młodego pokolenia, które chce aktywnie uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności. Już dziś pragniemy zaprosić Państwa na kolejną debatę w Turku, która odbędzie się w  dniu 16 października  br. o godz. 16.00 w Gimnazjum nr 2. Główna rola w spotkaniu będzie należeć do  młodzieży tej szkoły, a pozostali uczestnicy mamy nadzieję przyczynią się do owocnego zakończenia.

20151008 163630 resized
20151008 163747 resized
20151008 163812 resized
20151008 163826 resized
20151008 172950 resized