Podczas sobotniej debaty 10 października, młodzież z rychwalskiego zespołu z wielkim entuzjazmem i dumą mówiła o wypracowanych na zajęciach pomysłach, mających na celu integrację środowiska i większy udział młodego pokolenia w lokalne życie publiczne.

Rychwalskie „Moje miejsce” łączy życie z teatrem, który młodzież zamierza tworzyć, łączy wpływanie na lokalne sprawy i lokalną politykę (debaty i deliberacje, projekty i propozycje) z działaniami w lokalnym środowisku (na scenie, w plenerze, gdzie się da). Młodzieżowa ekspresja znalazła swój wyraz w pomysłach, koncepcjach i oryginalnej grafice.
Misję rychwalskiej grupy najlepiej oddaje oryginalne logo i plakat, który ma być kanwą komunikacji z lokalną społecznością. Młodzieżowa koncepcja zmierza do utworzenia zespołu zadaniowego, którego zadaniem będzie – oprócz prowadzenia polityki wewnętrznej skierowanej przede wszystkim na zwiększenie wpływu młodych ludzi na decyzje władz naszej społeczności lokalnej – wprowadzenie różnych form aktywności. „Chcemy, aby potrzeby młodzieży zostały zaspokojone, dlatego dodatkowym działaniem będzie organizowanie różnych wydarzeń związanych z aktywnym stylem życia. Oprócz własnych pomysłów zespołu zadaniowego będziemy nastawieni na realizację pomysłów młodzieży z naszej lokalnej społeczności”.
Dobre zorganizowanie, przygotowanie grupy do działania  zostało odzwierciedlone w podziale zadań, „każdy wie co ma robić” i za co jest odpowiedzialny.
Młodzież przedstawiła swoje oczekiwania odnośnie współpracy z dorosłymi, która jest niezbędna do „uruchomienia i ożywienia” tych inicjatyw. Oto one:
– wsparcie organizacyjne,
– współorganizacja kontaktu młodzieży z przedstawicielami samorządu,
– nadanie rozgłosu, np., poprzez informacje na stronie www gminy,
– wsparcie specjalistów (teatrologa, redaktora itp.),
– udostępnienie miejsca (pomieszczenia),
– opieka nauczyciela.
Oczekiwania te mają ogromną szansę na spełnienie, co zostało wyrażone w deklaracjach i rekomendacjach ze strony dorosłych. Burmistrz wraz z radnymi zadeklarowali utworzenie zakładki na stronie internetowej gminy. Prezes Towarzystwa Samorządowego zaoferował pomoc w nawiązaniu kontaktu z CKiS oraz osobami, które pomogą w przygotowaniu spektakli teatralnych, przedstawień itp. Pani Śniegowska oraz obecne nauczycielki wesprą młodzież m.in.: przy redagowaniu tekstów i zapewnią opiekę. Swoją pomoc w przygodzie z teatrem zadeklarował również ekspert prowadzący zajęcia i debatę, pan Bohdan Kamiński.
Zaprezentowane inicjatywy spotkały się z wielkim uznaniem dorosłych uczestników debaty. Na szacunek zasługuje ich zdaniem w szczególności ukłon młodzieży w kierunku działań służących integracji międzypokoleniowej.
Wielka determinacja, entuzjazm młodych innowatorów z Rychwała i wyrażone deklaracje pozostałych uczestników debaty dają wielkie nadzieje, że w tym miejscu wszyscy odnajdą kawałek siebie, poczują się spełnieni.

DSC 0014
DSC 0032
DSC 0040
DSC 0052
DSC 0077