Artykuł w „Gazecie Sołeckiej”

Artykuł w „Gazecie Sołeckiej”

Zachęcamy do lektury artykułu z listopadowego wydania „Gazety sołeckiej” podsumowującego projekt „Młodzieżowe inspiracje”.

strona 1 strona 2 strona 3

zdjecie logo z napisem