„Biografie niezwykle – Bronisław Wiland, Zygmunt Grudziński”

„Biografie niezwykle – Bronisław Wiland, Zygmunt Grudziński”

Towarzystwo Samorządowe wydało dziewiątą już publikację przywracającą pamięć, tym razem o dwóch wybitnych postaciach: Zygmuncie Grudzińskim i Bronisławie Wilandzie. Kłodawa i okolice kryją w sobie bogactwo wybitnych postaci oraz interesujących, historycznych zdarzeń, które systematycznie ukazywane są w publikacjach wydawanych w formie książkowej oraz w wersji elektronicznej.

ologowanie jpg

Kultura u Podstaw – Portal kulturalny Wielkopolski

 Publikacja zawiera szkice biograficzne nt. przedstawicieli dwóch rodzin ziemiańskich osiadłych i gospodarujących w początkach XX w. w miejscowościach Krzykosy i Luboniek w gminie Kłodawa. Bronisław Wiland (1874-1932) był wzorem pracy organicznej, aktywnym animatorem życia społecznego i gospodarczego. Angażował się w tworzenie kółek rolniczych, ochotniczych, straży pożarnych, spółdzielczości handlowej. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę dwukrotnie był delegatem do Sejmiku Powiatowego w Kole, radnym gminnym, działał w Łódzkiej Izbie Rolniczej, wspierał rozwój oświaty rolniczej. Był uznanym hodowcą bydła rasy nizinnej czarno-bialej i producentem nasion.  Zygmunt Grudziński (187-1929) był lekarzem, pionierem nowoczesnej radiologii, założycielem „Polskiego Przeglądu Radiologicznego” i Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, autorem wielu prac naukowych. Był również wybitnym artystą fotografem – członkiem Towarzystwa Fotograficznego Warszawskiego i członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Miłośników Fotografii. 

Zachęcamy do lektury

mini okladka