Coroczne zebranie delegatów już za nami

Coroczne zebranie delegatów już za nami

28 czerwca w Świetlicy Wiejskiej w Grzegorzewie obradowali na zjeździe delegatów członkowie TS. Zjazd związany był z obowiązkiem zatwierdzenia rocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego organizacji pożytku publicznego za 2017 rok.

Zachęcamy do zapoznania się z działalnością przedstawioną w SPRAWOZDANIU ROCZNYM oraz z  INFORMACJĄ o działaniach w 2018 roku.
Delegaci ocenili pozytywnie przedstawione sprawozdanie i  przyjęli dwa stanowiska:
1. w sprawie rewitalizacji i restrukturyzacji gospodarki subregionu konińskiego,
2. w sprawie wzmocnienia wspólnot lokalnych poprzez zwiększenie środków na ich rozwój i zmiany prawne.

zja 02
zja 03
zja 04
zja 05
zja 06
zja 07