Członkowie zarządu i komisji rewizyjnej podzielili się funkcjami

Członkowie zarządu i komisji rewizyjnej podzielili się funkcjami

8 lipca w biurze terenowym  w Kole spotkali się członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Obecny skład organów został określony podczas Zjazdu Wojewódzkiego. Było to więc pierwsze spotkanie w nowym gronie i wymagało podjęcia stosownych uchwał w tym ukonstytuowania się Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

Obecni jednogłośnie wybrali wiceprezesa: Ireneusza Kolendę; skarbnika: Macieja Dąbrowskiego; sekretarza: Tadeusza Słodkiewicza; pozostali członkowie: Andrzej Nowak, Jan Nowak, Maria Nowak i Mirosław Mękarski.
Aby dostosować przepisy do znowelizowanej ustawy o stowarzyszeniach w Komisji Rewizyjnej wyznaczono pełnomocnika do podpisywania umów z członkami zarządu. Została nim przewodnicząca Katarzyna Szczap. Pozostali członkowie to Karol Lewandowski i Waldemar Tubacki.
Nowy Zarząd to również nowe zadania i obowiązki zarówno na najbliższy czas jak i dalsze lata zgodnie ze strategią organizacji. Ważnym przedmiotem dyskusji była działalność zespołu ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska, który podjął się działań związanych z gospodarką wodną i małą retencją wód w subregionie konińskim. Waga problemu wymaga zaangażowania wszystkich członków Zarządu oraz wsparcia ze strony ekspertów zewnętrznych. Wśród planów znalazła się organizacja konferencji, której owocem byłoby opracowanie specjalnego programu.
Innymi tematami były: podsumowanie XXIII edycji konkursu samorządowego oraz decyzja o organizacji konkursu w roku szkolnym 2016/2017; XVII edycja Funduszu Stypendialnego gdzie do 15 lipca trwa nabór na kolejny rok szkolny; upamiętnienie Senatora Tomasza Szymańskiego w Turku oraz 20-lecie Banku Żywności w Koninie z uroczystościami w dniu 1 września.
Obradujący zgodnie stwierdzili, że bardzo skuteczną i praktyczną formą działania mogłoby być powołanie zespołów w TS, które zajmowałyby się konkretnymi tematami zgodnie z kompetencjami osób je tworzących. Ten temat będzie przedmiotem dyskusji i decyzji na najbliższym zebraniu we wrześniu.

2-08.07.2016
3-08.07.2016
5-08.07.2016
6-08.07.2016
7-08.07.2016
8-08.07.2016