Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Trwa rekrutacja uczestników do projektu „Własna firma szansą rozwoju dla osób bezrobotnych”. W ramach projektu, osoby bezrobotne spełniające kryteria projektu, mogą uzyskać wsparcie finansowe oraz szkoleniowo-doradcze. Projekt obejmuje:

– bezzwrotne wsparcie finansowe – dotacja w wysokości 22 800 zł/os,
– finansowe wsparcie pomostowe: 15 750 PLN (1750 PLN x 9 miesięcy)
– wsparcie doradczo – szkoleniowe
Oferta skierowana jest do osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia zamieszkujących na terenie powiatu konińskiego lub miasta Konin, należących do minimum jednej z poniższych grup:
– kobiety
– osoby o niskich kwalifikacjach
W efekcie w powiecie konińskim i mieście Konin powstanie 35 mikroprzedsiębiorstw do końca marca 2018. Szczególnie premiowane będą pomysły na działalność gospodarczą w branżach OZE/ICT., a także te działalności, w których przewiduje się zatrudnienie min.1 pracownika. Rekrutacja prowadzona jest w terminie 01.09.2016- 30.09.2016. ECDF SP. Z O.O. zastrzega sobie możliwość wydłużenia procesu rekrutacji w przypadku nie uzyskania wystarczającej liczby zgłoszeń.
Szczegółowe informacje, w tym regulamin i formularz rekrutacyjny dostępne są pod adresem:
http://www.ecdf.pl/podmiot/inkubator

grafika do publikacji