Drugie warsztaty strategiczne

Drugie warsztaty strategiczne

25 marca br. w zaprzyjaźnionym Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie, odbyły się kolejne, drugie warsztaty strategiczne, zmierzające do opracowania strategii Towarzystwa Samorządowego. Działanie to, możliwe jest dzięki dotacji przyznanej z programu Obywatele dla Demokracji w ramach rozwoju instytucjonalnego.

na www

Zajęcia były poświęcone sformułowaniu misji organizacji. Misja jest podstawą strategii rozwoju, określa sens istnienia organizacji, jej główne i najważniejsze zadania oraz wartości, którymi się kieruje i jakich przestrzega. Uczestnicy (pracownicy i członkowie TS) zostali podzieleni na dwa zespoły, które z zaangażowaniem przystąpiły do realizacji powierzonego zadania. Przy wykorzystaniu graficznego modelu „góry lodowej” zostały nakreślone WARTOŚCI, które stanowią istotny element misji.
Wartości są przekonaniami i zasadami moralnymi, które leżą u podstaw kultury organizacyjnej. Jest to aspekt misji najważniejszy dla pracowników/członków, gdyż chcą mieć poczucie, że ich zasady, przekonania i wartości są zbieżne z organizacyjnymi. Wartości są więc podstawowymi motywatorami i działają w równie silny sposób jak strategia, pokazując kierunek działania. Uczestnicy określili więc wartości organizacji, z których chcieliby czuć dumę. Nadały one kierunek, w którym zmierza organizacja, a który zostanie nakreślony w strategii.
Uczestnicy podczas wykonywanego zadania wykazali się umiejętnością komunikacji, kreatywnego myślenia i wyrażania myśli, a przede wszystkich doskonałą współpracą. Zespół kieruje się motywacją, mobilizacją i wiarą, w to że ich zaangażowanie w formułowanie strategii organizacji przyczyni się do jej sprawnego i efektywnego funkcjonowania w kolejnych latach.
Spotkanie pozwoliło na sformułowanie odpowiedzi na jedno z pytań, które pojawiło się na samym początku warsztatu, a mianowicie Jaką organizacją chcemy być?
Kolejne zajęcia będą służyły dopracowaniu misji tj. określeniu celów, standardów postępowania i domen (kierunków działalności)