Efekty projektu „Kłodawianie w wojnie polsko-bolszewickiej w latach 1919-1921”

Efekty projektu „Kłodawianie w wojnie polsko-bolszewickiej w latach 1919-1921”

Towarzystwo Samorządowe realizowało projekt współfinansowany ze środków Programu Niepodległa na lata 2017–2022 w partnerstwie z Muzeum Technik Ceramicznych w Kole i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kłodawie. Działania trwały od 3 sierpnia – 20 października 2020 r. W ten sposób upamiętniono setną rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Kłodawie.

logo TS KdN

Zorganizowano wystawę historyczno – biograficzną z uroczystym otwarciem w dniu 16 sierpnia i ogólnodostępną do 30 września. W ramach żywych lekcji historii, wystawę zwiedzali m. in.  uczniowie starszych klas Szkół Podstawowych nr 1 i nr 2 w Kłodawie, Szkoły Podstawowej w Korzeczniku, Szkoły Podstawowej w Górkach oraz członkowie Kłodawskiego Klubu Solnych Cyklistów. Elementy wystawy zabezpieczono do zarchiwizowania i wykorzystywania w przyszłości.
Opracowano katalog wystawy i wydano w ilości 2 tys. egzemplarzy.  Publikacja służy zobrazowaniu indywidualnego uczestnictwa i zaangażowania (ze szczególnym uwzględnieniem kampanii 1920 r. oraz Bitwy nad Wisłą) osób związanych z lokalną społecznością miasta i gminy Kłodawa. Biografie uczestników wojny polsko-rosyjskiej zawierają szczegóły dotyczące konspiracji niepodległościowej lat 1917–1918. Katalog pn.: „Kłodawianie w wojnie polsko-bolszewickiej w latach 1919-1921” przedstawia kalendarium oraz biografie 25 uczestników wojny polsko-rosyjskiej i działaczy Komitetu Obrony Państwa.
Zapraszamy do pobrania i lektury:

klodawianie