Epizody historii najnowszej Polski w komiksie

Epizody historii najnowszej Polski w komiksie

Towarzystwo Samorządowe zaprasza i zachęca nauczycieli do zaangażowania i udział w konkursie ogłoszonym przez IPN. Poniżej informacje szczegółowe.

Instytut Pamięci Narodowej  zaprasza nauczycieli i uczniów wszystkich poziomów szkół do udziału w ogólnopolskim konkursie pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej: „Epizody z historii najnowszej Polski w komiksie”. Nad przebiegiem konkursu czuwa Centrum Edukacyjne IPN Przystanek Historia  im. Janusza Kurtyki.

Partnerami organizatora konkursu są:

• Wydawnictwo NOWA ERA

• Muzeum Historii Polski

• Narodowe Centrum Kultury

• Wydawnictwo Egmont Polska

• Wydawnictwo ZIN ZIN PRESS

Konkurs jest jednoetapowy i polega na wykonaniu komiksu przedstawiającego epizod, rozgrywający się na tle wydarzeń ważnych dla dziejów polskiego społeczeństwa, w którym bierze udział realny lub  fikcyjny bohater.   Zakres historyczny pracy powinien mieścić się w okresie od 1918 r. do 1989 r.  Praca powinna stanowić zamkniętą całość o objętości minimum 8, maksymalnie 10 stron/plansz formatu A4 , przedstawionych w pionie.  

Prace oceniane będą w trzech grupach wiekowych:

• Uczniowie szkół podstawowych (klasy IV – VI)

• Uczniowie szkół gimnazjalnych

• Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy dostępne na stronie: www.muzhp.pl/konkursy 

Przyjmowanie zgłoszeń uczestników konkursu do 28 lutego 2013 r.  przez nadesłanie formularza zgłoszeniowego na adres e-mailowy: 

anna.klimowicz@ipn.gov.pl

Nadsyłanie prac konkursowych – do  20 maja 2013 r. 

Uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie nagród – 7 czerwca 2013 r. podczas III Festiwalu Komiksów Historycznych w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia”.

Nagrodzone prace będą opublikowane na stronach www. wszystkich instytucji partnerskich.