Gminne Koło TS w Golinie

Gminne Koło TS w Golinie

Koniec lutego okazał się początkiem istnienia Koła Gminnego TS Golina. Ostatniego dnia miesiąca odbyło się spotkanie, które zaowocowało utworzeniem oddziału TS w Golinie. W spotkaniu uczestniczyło 14 osób, które w ramach dyskusji zdefiniowały wspólne cele otwierające drogę rozwoju dla Gminy. Obradom Koła przewodniczył p. Waldemar Tubacki Prezes Zarzadu Powiatowego TS. W części wyborczej spotkania dokonano wyboru władz Koła Gminnego TS.

W skład Zarządu weszli:

Jacek Baran – Prezes

Krzysztof Paluszkiewicz – Wiceprezes

Cecylia Kwiatkowska – Sekretarz/Skarbnik


Do składu komisji rewizyjnej wybrano:

Aleksandrę Augustyniak

Przemysława Kapturskiego

Grażynę Łechtańską


Uczestnicy wyznaczyli termin kolejnego zebrania na dzień 4.04.2013 r. Spotkanie odbędzie się w sali GOK w Golinie o godzinie 17.00. Wszystkich dla których gmina i miasto Golina nie są obojętne zapraszamy do udziału w spotkaniu.