HISTORYCZNY KONKURS BADAWCZY

REGIONALNY LEKSYKON POWSTANIA STYCZNIOWEGO
W roku 2013 przypada 150. rocznica wybuchu powstania styczniowego, kolejnego zrywu narodowego, którego celem było wyzwolenie się spod jarzma moskiewskiego i przywrócenie Polsce
niepodległości. Rok ten został uznany przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Powstania Styczniowego. Chcąc włączyć się aktywnie w obchody tej ważnej dla polskiego narodu rocznicy,
Towarzystwo Samorządowe w Koninie, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie i Centrum Kultury i Sztuki w Koninie postanowiły ogłosić historyczny konkurs badawczy, którego głównym
efektem ma być opracowanie publikacji – pod takim samym tytułem jak konkurs: REGIONALNY LEKSYKON POWSTANIA STYCZNIOWEGO.