We wrześniu 2024 roku zaprosimy na IV Wielkopolski Konkurs „Z Samorządem na Ty”

Podsumowanie III edycji Wielkopolskiego Konkursu „Z Samorządem na TY”

III Wielkopolski Konkurs „Z Samorządem na TY” organizowany był przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie we współpracy z pozostałymi Centrami z siedzibami w Kaliszu, Lesznie, Pile i Poznaniu, w partnerstwie z Towarzystwem Samorządowym w Koninie. Przebiegał pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Marka Woźniaka.

Celem Konkursu był rozwój kompetencji obywatelskich młodzieży, przybliżenie wiedzy z zakresu funkcjonowania i rozwoju samorządu terytorialnego oraz wzbudzenie zainteresowania ideą samorządności. Ponadto kształtowanie świadomości obywatelskiej, wzmacnianie więzi ze społecznością lokalną, promowanie postaw prospołecznych, przygotowanie do świadomego uczestnictwa w życiu publicznym oraz wyposażenie uczniów w umiejętność radzenia sobie w sytuacjach społecznych w tym również tych w przyszłych zawodowych.

Tematyka konkursu skupiała się wokół samorządu i demokracji lokalnej. Obejmowała wiedzę dotyczącą funkcjonowania samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, w tym zadania, które spoczywają na samorządzie wobec mieszkańców w praktycznym aspekcie. Tak więc Konkurs wymagał umiejętność myślenia o sprawach, którymi samorząd się zajmuje.

Konkurs skierowany był dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z województwa wielkopolskiego. Przebiegał trzystopniowo:

  • I etap – 7 listopada 2023 r., formuła online
  • II etap – 16 listopada 2023 r., formuła online
  • III etap – 1 grudnia 2023 r. stacjonarnie

Zaproszenie do udziału w konkursie otrzymały wszystkie szkoły podstawowe województwa wielkopolskiego. W sumie swój udział zgłosiło ok. 200 osób do I etapu przystąpiło 178 uczniów ze szkół podstawowych (17 z subregionu leszczyńskiego, 62 z subregionu konińskiego, 22 z subregionu pilskiego, 30 z subregionu kaliskiego i 47 z subregionu poznańskiego).

Finał konkursu odbył się podczas gali podsumowującej projekt „Budujemy społeczeństwo obywatelskie”. Dotychczasowi zwycięzcy skonfrontowali swoją wiedzę podczas wypełniania ostatniego testu wiedzy pod nadzorem komisji finałowej, co pozwoliło na wyłonienie zwycięzców. Lista laureatów:

I miejsce w konkursie zdobył Kamil Piguła ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Świętego Jana Pawła II w Kłodawie pod opieką Pani Ewy Michalak-Piguły

II miejsce zajęła Martyna Przybył ze Szkoły Podstawowej nr 18 im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu, opiekunem był Pan Marcin Jaworski.

III miejsce osiągnęła Łucja Kostka z Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Poznaniu pod opieką Pana Mariusza Niewrzendowskiego

Wyróżnienia w konkursie otrzymali:

Wiktoria Czechalska i Zofia Frankowska ze  Szkoły Podstawowej nr 18 im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu – opiekun Pan Marcin Jaworski. Martyna Gęstwa  z Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Poznaniu – opiekun Pan Mariusz Niewrzendowski. Zuzanna Kurzawa, Filip Kurzawa i Nadia Ryszewska ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Ciesiołkiewicza w Anielewie – opiekunka Pani Katarzyna Walkowska. Aleksandra Połońska z Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. dra Bolesława Domańskiego w Zakrzewie – opiekunka Pani Alicja Macios.