Zjazd delegatów w Grzegorzewie

zj 01

30 czerwca w Świetlicy Wiejskiej w Grzegorzewie obradowali na zjeździe delegatów członkowie TS. Zjazd związany był z obowiązkiem zatwierdzenia rocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego organizacji pożytku publicznego za 2016 rok.

Był również okazją do wprowadzenia drobnych korekt w statucie organizacji, aby dostosować go do obowiązującego prawa po ostatniej nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zachęcamy do zapoznania się z działalnością przedstawioną w sprawozdaniu.

zj 02

zj 03

zj 04

 zj 05

zj 06

zj 07

zj 08

zj 09

zj 10