Warsztaty dla młodzieży

Mal 0101

W czerwcu młodzież z gmin Kłodawa i Malanów uczestniczyła w warsztatach projektu „Młodzieżowe inspiracje”. Tym samym zakończyła pierwszą, przygotowawczą część do dalszego rozwoju wydarzeń przedsięwzięcia Towarzystwa Samorządowego.

Warsztaty udoskonaliły kompetencje komunikacyjne młodzieży oraz techniki pracy zespołowej. Umożliwiły rozpoznanie drzemiących w każdej osobie zasobów i pobudziły oraz wzmocniły motywację do działania.
Projekt odpowiada na problem niewielkiego zaangażowania młodzieży w życie lokalnej społeczności. Prowadzi do wypracowania przez młodzież recept/pomysłów na włączenie się w sprawy gminne, które przy wsparciu dorosłych zostaną zrealizowane i przedstawione jesienią podczas spotkania podsumowującego.
Całość opiera się na coachingowej metodzie pracy z młodzieżą i przygotowaniu młodzież oraz dorosłych przedstawicieli sektora publicznego do wspólnego zaplanowania, opracowania i wdrożenia inicjatyw wzmacniających uczestnictwo młodzieży w życiu publicznym lokalnej społeczności.
W sierpniu, uczestników czeka letni obóz coachingowy, podczas którego w miłej i swobodnej atmosferze zostaną opracowane projekty inicjatyw. Wszyscy jesteśmy ciekawi pomysłowości młodego pokolenia. Wypracowane inicjatywy będą wynikały z potrzeb i punktu widzenia nastolatków dlatego mają dużą szansę wdrożenia a gwarantem sukcesu są osoby dorosłe, które towarzyszą/wspierają i służą własnym doświadczeniem. Przed taką armią pozytywnie nastawionych do działania osób żaden samorząd się nie oprze:)
Projekt „Młodzieżowe inspiracje” dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

fio

Warsztaty w Korzeczniku.

korz 01

korz 02

korz 03

korz 04

korz 05

 

Warsztaty w Malanowie.

Mal 01

Mal 02

Mal 03

Mal 04

Mal 05