Spotkanie podsumowujące projekt w Malanowie

fio2018

16 listopada w Malanowie uczestnicy projektu „Młodzieżowe inspiracje” dofinanso-wanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Rodzi-ny, Pracy  i Polityki Społecznej, spotkali się z przedstawicielami władz samorządo-wych i mieszkańcami gminy aby przedstawić osiągnięcia wypracowanych pomysłów na zaangażowanie młodzieży w sprawy lokalnej społeczności.
Wśród licznych pomysłów zrodziły się inicjatywy „Nasz lepszy park” oraz powołanie Młodzieżowej Rady Gminy. Są młodzi, kreatywni i z chęcią do działania. Nie próżnowali i dobrze wykorzystali ten czas.
Na ręce wójta gminy Malanów trafił wniosek o powołanie Młodzieżowej Rady Gminy oraz opracowany na warsztatach statut MRG. Na czwartkowej debacie padły także deklaracje ze strony dorosłych mające wspomóc młodzież w realizacji ich planów. Przedstawiciele władz i szkoły zapewnili uczestników projektu, o stworzeniu jak naj-lepszych warunków do funkcjonowania MRG, możliwości wpływu na sprawy doty-czące młodzieży, a także wolności, promowaniu inicjatyw oraz wspieraniu i inspiro-waniu.
Młodzi przyznali, że są dumni z tego iż mogą coś zrobić, co będzie służyć na długie lata społeczności. Pokazali swoje umiejętności, kreatywność, zapał. I choć projekt dobiegł końca, to zapewniają, że nie jest to ich ostatnie słowo. Wszyscy czekają na więcej takich inicjatyw i pomysłów.
mal1 16.11
 
mal2 16.11
 
mal3 16.11
 
mal4 16.11
 
mal5 16.11
 
mal6 16.11
 
mal7 16.11
 
mal8 16.11
 
mal9 16.11
 
mal10 16.11
 
mal11 16.11
 
mal12 16.11
 
mal13 16.11