Przed wyborami

Towarzystwo Samorządowe w Koninie przygotowuje się do wewnętrznych wyborów władz w strukturach gminnych, powiatowych i wojewódzkich.  Wybory władz gminnych odbyły się już w: Kłodawie, Kawęczynie, Malanowie, Rzgowie, Wierzbinku, Grodźcu i Turku. W Turku również wybrano członków władz miejskich. W listopadzie odbędą się zjazdy powiatowe w Kole, Koninie i Turku. W grudniu natomiast zjazd Wojewódzki TS, na którym między innymi zostanie wybrana nowa władza zarządu i komisji rewizyjnej na kolejne cztery lata działalności.

 

Poniżej składy władz w poszczególnych gminach:Zarząd gminny TS Kłodawa

Prezes - Józef Chudy

Wiceprezes - Marian Sieradzak

Sekretarz – Elżbieta Kużmińska

Skarbnik - Teresa Chruścielska

członkowie zarządu - Wacław Kurpik, Grzegorz Siwiński

 

Delegaci na zjazd powiatowy: Józef Chudy, Marian Sieradzak, Elżbieta Kuźmińska, Wacław Kurpik , Grzegorz Siwiński, Jan Kołodziejczak.

 

Zarząd Gminny TS Malanów

Prezes - Zbigniewa Ryczyński

Wiceprezesi - Michał Haraśny i Gerard Krzeszewski

Sekretarz - Ireneusz Augustyniak

Skarbnik - Zdzisław Kowalski

Członek - Andrzej Sobczak

 

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca - Bożena Kołek

Piotr Jasiak

Andrzej Potasiński

 

Delegaci na zjazd : Zbigniew Ryczyński, Bożena kołek, Andrzej Sobczak, Marek Marecki Gerard Krzeszewski

 

Zarząd gminny TS Kawęczyn

Prezes – Henryk Binkowski

Wiceprezesi : Piotr Gebler, Stanisław Urbaniak

Sekretarz - Halina Górska

Skarbnik - Tadeusz Krupiński

członkowie zarządu -: Jan Nowak, Bolesław Chojnacki, Edmund Jacek

 

Komisja Rewizyjna: Grzegorz Dzikowski, Jacek Pawlak, Jarosław Pasik

 

Delegaci na zjazd : Henryk Binkowski, Piotr Gebler, Stanisław Urbaniak, Halina Górska, Tadeusz Krupiński, Jan Nowak, Bolesław Chojnacki, Grzegorz Dzikowski, Edmund Jacek

 

Zarząd gminny TS Rzgów

Prezes - Waldemar Tubacki

Sekretarz - Marek Jarosiński

Skarbnik - Renata Mirkiewicz

 

Komisja Rewizyjna:

Grzegorz Matuszak – Przewodniczący

Jarosław Nowak - członek

Roman Jakubowicz – członek

Delegaci na zjazd powiatowy: Waldemar Tubacki, Marek Jarosiński

 

Zarząd Gminny TS w Grodźcu

Prezes - Grzegorz Fabisiak

Wiceprezes - Dawid Guźniczak

Sekretarz - Karol Głuchowski

 

Komisja Rewizyjna:

Alina Hajder – Przewodnicząca

Paweł Woźniak - członek

Tomasz Andrzejewski – członek

Delegaci na zjazd powiatowy: Grzegorz Fabisiak , Karol Głuchowski

 

Zarząd Gminny TS w Wierzbinku

Prezes - Jacek Wysocki

Wiceprezes - Mirosław Andryszewski

Sekretarz - Jacek Musiał

Skarbnik - Maciej Kaczmarek

 

Komisja Rewizyjna:

Tomasz Welka – Przewodniczący

Władysław Pruski - członek

Józef Imbiorski – członek

Delegaci na zjazd powiatowy: Jacek Wysocki , Władysław Pruski , Mirosław Andryszewski

 

Zarząd Gminny TS w Turku

Prezes - Zdzisław Kurzawa

członkowie zarządu - Józef Woźniak, Józef Gromada, Ireneusz Kolenda, Karol Mikołajczyk, Marcin Rosiakowski, Bożena Ignasiak

Delegaci na zjazd powiatowy: Zdzisław Kurzawa, Karol Mikołajczyk, Ireneusz Kolenda, Józef Woźniak

 

Zarząd miejski TS w Turku

Prezes - Mirosław Mękarski. 

Skład zarządu - Andrzej Drzewiecki, Izabela Cichocka, Waldemar Trojan, Zdzisław Czapla, Andrzej Sochacki, Roman Rybacki, Albin Zańko, Adrian Wielogórski, Zdzisław Fret.

Komisja rewizyjna: Roman Groblica, Kamil Stefański, Tadeusz Rabiega

Delegaci na zjazd wojewódzki: M.Mękarski, P.Kowalski, R.Groblica, P.Buda, W.Stefański, L.Buczyński, A.Zańko, R.Rybacki, Z.Czapla, P.Grabara, A.Sochacki, P.Bińkowski.