Projekt „Obrazki z dawnej Kłodawy”

Samorząd Województwa Wielkopolskiego mini

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. 
 
Towarzystwo Samorządowe, od 25 kwietnia do 31 października 2021 r. realizowało Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 7 000,00 zł. Nazwa projektu „Obrazki z dawnej Kłodawy” jest jednocześnie tytułem publikacji, która jest jego głównym działaniem.

Czytaj więcej...

Projekt „Kłodawianie w wojnie polsko-bolszewickiej w latach 1919-1921”.

logo TS KdN

Towarzystwo Samorządowe realizowało projekt współfinansowany ze środków Programu Niepodległa na lata 2017–2022 w partnerstwie z Muzeum Technik Ceramicznych w Kole i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kłodawie. Działania trwały od 3 sierpnia – 20 października 2020 r. W ten sposób upamiętniono setną rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Kłodawie.

Czytaj więcej...

PODPROGRAM 2019 – efekty.

Grz BGZ

1. Towarzystwo Samorządowe w Koninie, Koło Gminne w Grzegorzewie z terenu województwa wielkopolskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Koninie realizowało Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2019 – wrzesień 2020.

Czytaj więcej...

PODPROGRAM 2018 – efekty.

Loga pomoc zTowarzystwo Samorządowe Koło Gminne w Grzegorzewie z terenu województwa wielkopolskiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Koninie realizowało Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie wrzesień 2018 – czerwiec 2019.

Czytaj więcej...

Projekt „Ludzie kłodawskich sołectw – słownik biograficzny”

logo jpg

Termin realizacji: 01.07.2018 r. - 15.11.2018 r., dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w kwocie 10 000,00 zł. Celem projektu było pobudzenie mieszkańców do uczestnictwa w działaniach służących utrwalaniu wiedzy o lokalnej historii oraz przyczyniających się do  zachowania dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich. Służył podtrzymaniu tożsamości lokalnej, a także upowszechnieniu wzorców aktywności gospodarczej i społecznej, które wpłynęły na tworzenie materialnego oraz kulturowego dziedzictwa wsi kłodawskiej. Zadanie polegało na opracowaniu i wydaniu słownika biograficznego osób zasłużonych dla społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem animatorów życia społecznego oraz uczestników walk niepodległościowych. Efektem projektu była publikacja pn. „Ludzie kłodawskich sołectw – słownik biograficzny” w nakładzie 2 tys. egzemplarzy.