PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 Banku Żywności w Koninie

Loga pomoc z

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM – PODROGRAM 2018 CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2018 – czerwiec 2019, a jej celami szczegółowymi są:

Czytaj więcej...

"Młodzieżowe inspiracje"

fio2018

Tytuł: „Młodzieżowe inspiracje” 

Projekt realizowany w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, finansowanego z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ramach umowy nr 112_I/2017.

Darczyńca: Ministerstwo Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej, Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Termin realizacji: 1 lutego 2017 r. - 31 grudnia 2017 r.

Czytaj więcej...

Tytuł projektu „Promocja Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 r.

konkbo

Tytuł projektu „Promocja Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 r.”
Zleceniodawca: Urząd Miasta Konin.
Termin realizacji: 1 marca 2017 r. - 30 listopada 2017 r.

Czytaj więcej...

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA

bz06.02.2018

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
JEST WSPÓŁFINANSOWANY
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM
PODROGRAM2017

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2017 – czerwiec 2018,  a jej celami szczegółowymi są:

Czytaj więcej...

Podprogram 2016 - efekty

Efekty