„Promocja Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 r.”

„Zadanie finansowane przez Miasto Konin realizowane na podstawie umowy nr 9.COP.2018-3848 zawartej w dniu 13.02.2018 roku w Koninie.”

konkbo

Zleceniodawca: Urząd Miasta Konin
Termin realizacji: 1 marca 2018 r. - 30 listopada 2018 r.
Teren objęty projektem: Konin
Budżet projektu: 30 tys. zł

Zadanie publiczne ma na celu upowszechnianie działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rozwój demokracji w zakresie przygotowania i przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej oraz edukacyjnej skierowanej do osób związanych z Koninem, wspierającej wprowadzenie Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 r. Projekt odwołuje się do zaangażowania i współdziałania mieszkańców na rzecz rozwoju miasta w kontekście realizacji inicjatyw finansowanych z budżetu partycypacyjnego. Osiągnięcie celu jest możliwe dzięki różnorodnym działaniom i akcjom promocyjnym. Planowane działania: spotkania z mieszkańcami, organizacja maratonów pisania wniosków, kolportaż ulotek do skrzynek pocztowych, plakaty w autobusach, filmy promocyjne, organizacja Hyde Park’u, reklama w mediach i z wykorzystaniem Internetu.