Zarząd

Władze Towarzystwa Samorządowego w Koninie

Ireneusz Niewiarowski Prezes
Ireneusz Kolenda Wiceprezes
Tadeusz Słodkiewicz Wiceprezes
Maciej Dąbrowski Skarbnik
Żanetta Magdalena Matlewska Sekretarz

Członkowie 

Bartosz Mikołajczyk
Jan, Andrzej Nowak
Maria Nowak

 

Komisja Rewizyjna Towarzystwa Samorządowego w Koninie

Waldemar Tubacki Przewodniczący

Członkowie 
Mirosław Mękarski
Dariusz Racinowski

 

Biuro

Grażyna Sędziak
Monika Kosmalska
Aleksandra
Lewandowska-Robak

Dyrektor biura
Koordynator Funduszu Stypendialnego

Księgowa

   

Prezesi powiatowi

Bartosz Mikołajczyk – powiat kolski
Tadeusz Słodkiewicz - powiat koniński
Andrzej Miążkiewicz – powiat słupecki
Ireneusz Kolenda – powiat turecki
Waldemar Trojan - miasto Turek
Olga Żaryn - miasto Konin

Członkowie

TS skupia ponad 800 członków. Wśród nich znajdują się przedstawiciele władz samorządowych, radni, sympatycy idei samorządności, lokalni działacze bez względu na ich profil polityczny.
Podstawową jednostką organizacyjną Towarzystwa jest Zarząd Powiatowy, który kieruje działalnością Towarzystwa na terenie danego powiatu. Zarząd Powiatowy obejmuje terytorialne członków z gmin danego powiatu. Obecnie działają koła w czterech powiatach: kolskim, konińskim, słupeckim i tureckim. W skład Zarządu Powiatowego wchodzą: prezes, wiceprezesi, sekretarz, skarbnik i członkowie. Prezes wybierany jest w tajnych wyborach podczas Zjazdu Powiatowego a pozostali członkowie to prezesi Kół Gminnych.

Wolontariat

W działania TS angażują się wolontariusze, którzy pomagają w bieżących zadaniach.