Zarząd

 

Struktura Towarzystwa Samorządowego

Prezes
Ireneusz Niewiarowski

 

Kolenda

Wiceprezes
Ireneusz Kolenda

 

DSC 0011

Skarbnik
Maciej Dąbrowski

Sekretarz
Tadeusz Słodkiewicz

Maria Nowak

Członek
Maria Nowak

Członek
Jan Nowak

 andrzej nowak

Członek
Andrzej Nowak

 mekarski

Członek
Mirosław Mękarski

 

 

Komisja rewizyjna

kasia szczap

Przewodnicząca
Katarzyna Szczap

karol lewandowski

Członek
Karol Lewandowski

tubacki

Członek
Waldemar Tubacki

 

Biuro

Grażyna Sędziak
Monika Kosmalska
Aleksandra
Lewandowska-Robak

Dyrektor biura, koordynator konkursów
Koordynator Funduszu Stypendialnego

Księgowa

   

Prezesi powiatowi

Magdalena Fabiniak – powiat kolski
Tadeusz Słodkiewicz - powiat koniński
Andrzej Miążkiewicz – powiat słupecki
Ireneusz Kolenda – powiat turecki
Waldemar Trojan - miasto Turek
Olga Żaryn - miasto Konin

Członkowie

TS skupia około 800 członków. Wśród nich znajdują się przedstawiciele władz samorządowych, radni, sympatycy idei samorządności, lokalni działacze bez względu na ich profil polityczny.
Podstawową jednostką organizacyjną Towarzystwa jest Zarząd Powiatowy, który kieruje działalnością Towarzystwa na terenie danego powiatu. Zarząd Powiatowy obejmuje terytorialne członków z gmin danego powiatu. Obecnie działają koła w czterech powiatach: kolskim, konińskim, słupeckim i tureckim. W skład Zarządu Powiatowego wchodzą: prezes, wiceprezesi, sekretarz, skarbnik i członkowie. Prezes wybierany jest w tajnych wyborach podczas Zjazdu Powiatowego a pozostali członkowie to prezesi Kół Gminnych.

Wolontariat

W działania TS angażują się wolontariusze, którzy pomagają w bieżących zadaniach.