Inspirująca młodzież w Golinie

Inspirująca młodzież w Golinie

Dużym sukcesem może pochwalić się grupa golińskiej młodzieży biorącej udział w projekcie „Młodzieżowe Inspiracje” dofinansowanym z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Inicjatorem projektu było Towarzystwo Samorządowe, a jego celem wzrost uczestnictwa młodych osób w lokalnym życiu publicznym. Pomysł na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej spotkał się z zainteresowaniem władz samorządowych co zaowocuje propozycją uchwały o powołanie nowego organu o charakterze konsultacyjnym, na najbliższym posiedzeniu Rady Miejskiej w Golinie.

gmin p

Na wtorkowe popołudnie,19 grudnia, uczestnicy projektu zaprosili mieszkańców do auli Szkoły Podstawowej w Golinie na spotkanie podsumowujące projekt. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych na czele z Burmistrzem Miasta Mirosławem Durczyńskim, Przewodniczącą Rady Miejskiej Urszulą Furmaniak i miejscowi radni oraz Prezes Towarzystwa Samorządowego Ireneusz Niewiarowski. Na spotkanie przybyli również dyrektorzy placówek kulturalnych i oświatowych, rodzice oraz inni zainteresowani mieszkańcy. Młodzież zaplanowała ubogacić program niebanalnymi elementami muzycznymi oraz skeczem sytuacyjnym. W ten sposób udowodniła, że projekty, a zwłaszcza podsumowania wcale nie są nudne. Goście zapoznali się z historią działań. Uczestnicy wzięli udział w serii dwóch warsztatów przygotowawczych, pięciodniowym obozie coachingowym (w okresie wakacyjnym) i w dwóch warsztatach wdrożeniowych. Zespołem kierowała pani Aldona Olesiak, która pomagała określić plan działań, wyzwolić pozytywne emocje, pokonać trudności a w końcowym efekcie doprowadziła do realizacji celu. Kulminacyjnym i przełomowym momentem dla całego projektu był letni obóz coachingowy na Mazurach. To właśnie podczas wakacyjnych spotkań młodzież określiła swoje wartości, potrzeby i zasoby, a w oparciu o swoje możliwości podjęła decyzję o zainicjowaniu powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej. Ponadto jesienią postanowili zająć się również rozpoznaniem potrzeb młodych osób z gminy Golina. Nastolatki zdecydowały o przeprowadzeniu badania ankietowego wśród przedstawicieli wszystkich szkół podstawowych. Autorzy ankiety zaprosili do dzielenia się opiniami o miejscach, gdzie młodzież pragnie spędzać czas oraz aktywności, która pozwoli na rozwijanie zainteresowań. W trakcie badania udało się pozyskać 186 odpowiedzi respondentów. Podczas spotkania podsumowującego autorzy prezentacji przedstawili wyniki ankiet i przekazali je na ręce Burmistrza Miasta. Pokaz slajdów połączony z komentarzem uczestników projektu był doskonałą formą przekazu, który trafił do wszystkich zgromadzonych. W odpowiedzi na zgłoszone poprzez ankiety różne potrzeby młodych osób Burmistrz Miasta Mirosław Durczyński przedstawił, które z nich będą już w najbliższej przyszłości spełnione. Wiosną 2018 roku ruszy budowa siłowni zewnętrznych w różnych punktach na terenie gminy Golina. Planów inwestycyjnych jest wiele i z pewnością ich realizacja usatysfakcjonuje nie tylko młode ale i starsze osoby. Natomiast Prezes Towarzystwa Samorządowego Ireneusz Niewiarowski podkreślił jak ważną rolę obok inwestycji pełni kapitał ludzki dlatego zachęcał do planowania i realizacji tzw. projektów miękkich. Dobrym przykładem są choćby kończące się „Młodzieżowe inspiracje”. Mądrze zagospodarowana gmina i świadome społeczeństwo obywatelskie to idealna gmina.
Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali upominki oraz certyfikaty potwierdzające kilkumiesięczne zaangażowanie. Wartością dodaną projektu jest niewątpliwie nowe spojrzenie na młodzież i jej rolę w lokalnej wspólnocie.

gmi 0
gmi 1
gmi 2
gmi 3
gmi 4
gmi 6
gmi 7
gmi 8
logo FIO