Ireneusz Kolenda prezesem powiatowym Towarzystwa Samorządowego w Turku

Ireneusz Kolenda prezesem powiatowym Towarzystwa Samorządowego w Turku

Ponad 80 działaczy i członów Towarzystwa Samorządowego uczestniczyło w Zjeździe Powiatowym Sprawozdawczo – Wyborczym, który odbył się w środę, 11 maja w Miejskim Domu Kultury w Turku.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele struktur gminnych: Kawęczyna, Malanowa, Przykony, Tuliszkowa, miny Turek i Turku. Obrady otworzył prezes mijającej kadencji Mirosław Mękarski, witając przybyłych gości, w tym Prezesa TS Ireneusza Niewiarowskiego oraz byłego burmistrza Turku Zdzisława Czaplę.

Minione cztery lata działalności Towarzystwa podsumował prezes Mękarski. Wspomniał o działaniach z młodzieżą gimnazjalną, funduszu stypendialnym, współpracy z Bankiem Żywności, spotkaniach towarzyskich i społecznych.
 – Wierzymy w wartości, które są ważne dla społeczności, interesuje nas rzetelna praca, a nie medialne napuszenie – mówił Mękarski – Dalecy jesteśmy od manipulacji publicznej i niechlubnej polityki. Cieszę się, że przez sześć lat mogłem być szefem dobrego towarzystwa. Czas na zmiany na młodych, prężnych z pomysłami. Dziękuję za współpracę.
Po sprawozdaniu prezesa głos zabrał Zenon Matuszewski z Tuliszkowa. Złożył wniosek formalny w sprawie spotkań zarządu w gminach oraz przypomniał o apelu dotyczącym pozyskiwania młodych do struktur TS.
Z kolei Jadwiga Wawrzyniak gratulowała kolegom z Kawęczyna sprowadzenia rodziny z Kazachstanu. Po odczytaniu sprawozdania przez przewodniczącego komisji rewizyjnej ustępującemu zarządowi udzielono absolutorium.
Nadszedł czas wyborów nowych władz. Mirosław Mękarski zgłosił kandydaturę Ireneusza Kolendy.
 – Musi to być osoba, która łączy w sobie dwie różne cechy. Prezes powinien łączyć wszystkich członków oraz rozumieć intencje i pomysły osób z poszczególnych gmin, jak również żelazną zasadą wymusić wspólne rozwiązania – mówił Mękarski o nowym kandydacie.
Ponieważ nie zgłoszono więcej kandydatów, dokonano głosowania, wybierając nowego prezesa jednogłośnie.
W skład zarządu TS ponadto weszli: Roman Jarosik, Jan Nowak, Piotr Gebler, Mirosław Mękarski, Zdzisław Czapla, Andrzej Sochacki, Michał Harasny, Karol Mikołajczyk, Waldemar Trojan, Zbigniew Ryczyński,  Katarzyna Szczap i Bartosz Wiśniewski.
W komisji rewizyjnej znaleźli się: Albin Zańko, Stanisław Kaczmarek, Grzegorz Dzikowski, Wojciech Basiński i Agnieszka Jarek.
 – Dziękuję za zaufanie. Jest to dla mnie jeszcze większa motywacja do pracy – mówił nowo wybrany prezes przyglądając się działaniom TS w ciągu 22 lat – Był to czas sukcesów, wielu działań a czasem i niepowodzeń. Są wśród nas ludzie zacni, wójt gminy Turek – Karol Mikołajczyk, czy były burmistrz Zdzisław Czapla. Nie potrzebujemy akcji czy protestów, by spełniać założenia programowe, cele i idee samorządu.
Nowy prezes Ireneusz Kolenda zaprosił wszystkich chętnych do współpracy i działania na rzecz lokalnej społeczności i mieszkańców powiatu.
Na zakończenie zjazdu głos zabrał Ireneusz Niewiarowski. Gratulował nowym władzom TS, zapewniając jednocześnie wsparcie i pomoc w działaniach.

tpow1
tpow2
tpow3
tpow4
tpow5
tpow6
tpow8