Jak zarabiać z misją?

Jak zarabiać z misją?

17 października, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej oraz Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związku Organizacji Pozarządowych z Poznania zorganizowali I Wielkopolskie Forum Przedsiębiorczości Społecznej. Spotkanie miało miejsce w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Towarzystwo Samorządowe reprezentowała Grażyna Sędziak.

ekonomia

Wydarzenie zorganizowano z myślą o spółdzielniach socjalnych, spółkach non-profit oraz fundacjach i stowarzyszeniach prowadzących lub zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą lub odpłatną w województwie wielkopolskim. Organizatorom zależało na stworzeniu przestrzeni przyjaznej dla rozwoju przedsiębiorstw społecznych w regionie. W całej Wielkopolsce działa m.in. dwieście spółdzielni socjalnych i 300 podmiotów ekonomii społecznej. Pod tym względem Wielkopolska jest krajowym liderem. W regionie funkcjonuje też kilkanaście spółek o charakterze społecznym.

Podczas Forum, reprezentanci tego typu przedsiębiorstw dzielili się swoim doświadczeniem i zachęcali organizacje pozarządowe aby nie tylko działały charytatywnie z misją ale również podejmowały działalność gospodarczą, która umożliwi im sfinansowanie pomysłów pożytku publicznego. 

Niezwykle interesująco przedstawił swoją drogę na szczyt Marcin Przybył, Prezes Fundacji Promocji Aktywności Fizycznej „Tarzan”, który umiejętnie wykorzystał swoją pasję wspinaczkową w pomyśle na działalność przedsiębiorstwa społecznego. Usługi Fundacji to kompleksowa obsługa parków rozrywki pod względem prac wysokościowych i obsługi marketingowej. 

Pani Justyna Ochędzan, Prezes Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych przyznała – Utrzymanie przedsiębiorstw nie jest łatwe. Trzeba być profesjonalnym i trzeba mieć usługi oraz produkty, które nie odbiegają tak naprawdę od produktów rynkowych. Jesteśmy bowiem społeczeństwem, które przede wszystkim zwraca uwagę na cenę, ale także na jakość produktu. Czyli czasami ta misja przedsiębiorstw społecznych nie wystarczy, żeby ktoś chciał kupić od nas jakiś produkt.

Zdaniem uczestników Forum, przedsiębiorstwa społeczne powinny współpracować i wymieniać się wiedzą. Wojciech Zarzycki – zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu przypomniał, że – Organizacje ekonomii społecznej działają od dekady. Mają wiele zasług, ale też sporo jeszcze do zrobienia. Sektor ekonomii społecznej charakteryzuje się tym, że to są osoby z pasją, z sercem, doświadczeniem biznesowym. Przed nimi ciągłe zdobywanie wiedzy i doświadczeń z dziedzin zarządzania i marketingu oraz wyjście do jeszcze szerszego grona klientów.

Pod koniec uczestnicy wzięli udział w networkingowych warsztatach tematycznych i branżowych. Nasza reprezentantka, podczas warsztatów zarządzania dowiedziała się: jak skutecznie zarządzać małym zespołem pracowniczym? Gdzie i jak szukać pracownika kiedy nie ma chętnych do pracy? Jak szukać innowacji w małej firmie?

A na zakończenie odbyło się losowanie nagród. Szczęście dopisało czterem osobom, które wyjechały nie tylko wzbogacone o nowe doświadczenia i wiedzę ale również w tablety i pendrivy.

forum
forum2
dyplom zmniejszony