Komunikat w sprawie konkursu samorządowego

Uprzejmie informuję, że Zarząd Towarzystwa Samorządowego podjął decyzję o rezygnacji z kontynuacji działań związanych z organizacją kolejnych edycji Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym.
Jednocześnie zapewniam, że jesteśmy otwarci na współpracę i pełni pomysłów na działania skierowane do szkół i uczącej się tam młodzieży, które realizujemy poprzez różnego rodzaju projekty młodzieżowe. Mam nadzieję, że w przyszłości pojawią się liczne okazje do wspólnych przedsięwzięć.
Dziękuję za lata współpracy i życzę wielu sukcesów w każdej dziedzinie życia.
Pozostaję z poważaniem
Ireneusz Niewiarowski
Prezes Towarzystwa Samorządowego