Konferencja w Kole

Konferencja w Kole

Jako jedna z niewielu szkół w Wielkopolsce, Zespół Szkół nr 1 w Kole bierze udział w projekcie „Moje miejsce”. Jak wspomnieli sami koordynatorzy projektu – szkoła ta była wybrana ze względu na jej aktywność społeczną i osiągnięcia na wielu płaszczyznach.

Kolo1

Projekt służy wzmacnianiu zaangażowania młodego pokolenia w kształtowanie przestrzeni i aktywności w środowisku, w którym dorasta. Wzmacnia zainteresowanie sprawami młodego pokolenia.

Obecnie realizowane są warsztaty kompetencyjne, które przygotowują młodzież do sprawnej komunikacji i kreatywnych sesji. Młodzież ćwiczy się w praktycznych wybranych formach publicznej dyskusji (debaty, deliberacje), tym samym przygotuje się do zadań w późniejszej fazie projektu. Kolejne warsztaty będą odbywały się po jednym w każdym miesiącu 2015 roku.