Konińskie Centrum Wolontariatu

Konińskie Centrum Wolontariatu

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Konina do wsparcia małego projektu zgłoszonego do KBO pod numerem 25 dotyczącego powołania Konińskiego Centrum Wolontariatu.

Na stronie www.kbo.konin.pl w zakładce głosowanie można przeczytać szczegóły dotyczące projektu. KCW służyłoby wszystkim konińskim NGO ułatwiając im w ten sposób codzienną pracę. Projekt zakłada również szereg innych działań. Zachęcamy do zapoznania się z nim i zagłosowania. Głosowanie elektroniczne trwa od 01.09.2016 r. do 11.09.2016 r. do godz. 18:00 a głosowanie w lokalach wyborczych w dniu 11.09.2016 r. od 9:00 do 18:00. Wykaz lokali wyborczych:

Nr 1 Centrum Organizacji Pozarządowych ul. 3 Maja 1-3,

Nr 2 Miejska Biblioteka Publiczna ul. Dworcowa 13,

Nr 3 Szkoła Podstawowa nr 9 w Koninie , ul. Fikusowa 8, 4.

Nr 4 Szkoła Podstawowa nr 11 w Koninie ul. Łężyńska 9.

Przypominamy, że można wybrać 3 projekty małe i 3 duże