Konkurs historyczny – „Wybory Samorządowe 1990 roku w mojej gminie.

5 maja 2011 roku w Wąsoszach w Ośrodku Szkoleniowym Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie odbył się finał konkursu WYBORY SAMORZĄDOWE 1990 ROKU W MOJEJ GMINIE. Konkurs został zorganizowany przez Towarzystwo Samorządowe w Koninie i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.

Celem konkursu było odtworzenie wydarzeń z roku 1990, a więc kampanii wyborczej do samorządu terytorialnego, przebiegu wyborów i działań w pierwszej kadencji radnych, ze szczególnym uwzględnieniem działaczy Komitetów Obywatelskich „Solidarność” z najbliższego otoczenia uczestników konkursu. Zadaniem młodzieży było przygotowanie pracy konkursowej, którą należało wykonać w formie fotozeszytu. Prace zostały ocenione przez Kapitułę Konkursu, której przewodniczył senator Ireneusz Niewiarowski, Prezes Towarzystwa Samorządowego.


Kapituła Konkursu przyznała nagrody w dwóch kategoriach. Wyniki prezentują się następująco:

Gimnazjum:

– I miejsce – Gimnazjum nr 5 w Koninie: Marlena Błaszkowska, Paulina Maciejewska.
– II miejsce – Gimnazjum nr 5 w Koninie: Jakub Eltman.
– III miejsce – Gimnazjum nr 5 w Koninie: Ada Kałużna, Weronika Pawłowska, Aleksandra Tomaszewska.
Opiekunem wszystkich trzech zespołów była Pani Ewa Kutnik.

Szkoły ponadgimnazjalne:

– I miejsce – Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Turku: Iga Młotkiewicz, Paulina Trzmielewska, Marta Wojtczak. Opiekunem zespołu była Pani Iwona Felisiak – Klecha
– II miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Witkowo: Wojciech Ziułkiewicz, Milena Nowacka, Marta Ostymowicz. Opiekunem zespołu była Pani Błaszak Magdalena.

Podczas finału nie zabrakło wspomnień naocznych świadków, którzy aktywnie działali w tym okresie na rzecz samorządności. Wśród zebranych osób przemawiał Pan Senator Ireneusz Niewiarowski, Burmistrz Miasta Turku Pan Zdzisław Czapla, Pan Albin Zańko obecny wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Turku oraz Pan Tomasz Deskowski z Witkowa.