Konkurs „Ku Wolności”

Konkurs „Ku Wolności”

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie odbył się finał konkursu historycznego ,,Ku Wolności” wchodzącego w obchody 25-lecia Wolnej Polski. Senator I. Niewiarowski jest przewodniczącym komitetu organizacyjnego.


Zakres tematyczny konkursu, adresowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w naszym regionie, obejmował historię Polski i Europy w latach 1988–1995. Celem konkursu jest: propagowanie zainteresowań historią Polski przełomu XX i XXI wieku, popularyzacja wiedzy nad dziejami „małej i dużej ojczyzny”, budzenie refleksji oraz rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów, rozwijanie myślenia historycznego, kształtowanie sztuki kreatywno–krytycznego myślenia o dziejach minionych oraz rozwijanie umiejętności pracy z informacją, w tym z różnorodnymi źródłami historycznymi. W finale udział wzięli uczniowie III Liceum w Koninie, ZSE-U w Żychlinie, ZSTiH w Koninie, ZST w Turku, ZSE-A w Kole, Liceum w Kole, II Liceum w Koninie, I Liceum w Koninie, ZSP w Kleczewie, LO w Słupcy, ZSCKU w Koninie, ZSO w Turku, w sumie 35 finalistów. Wyniki zostaną ogłoszone podczas konferencji 29 maja z udziałem prof. Jerzego Buzka i Władysława Frasyniuka.

Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie oraz Towarzystwo Samorządowe.

załączeniu regulamin konkursu.