Konkurs na eseistyczną refleksję nt.„Czy jako młody człowiek wziąłbym udział w powstaniu styczniowym?”

Cele

  1. Rozbudzanie zainteresowań historycznych oraz świadomości patriotycznej uczniów, pogłębianie więzi ze środowiskiem, kulturą i społecznością małej i wielkiej ojczyzny.
  2. Rozwijanie wyobraźni historycznej i uzdolnień literackich wśród młodzieży.
  3. Uwrażliwianie młodych ludzi na wartość tradycji narodowych, znaczenie pogłębionej refleksji
    nad własnym życiem i piękno rodzimego języka.
  4. Promowanie uzdolnionych uczniów i działalności dydaktycznej ich opiekunów.