KONKURS NA STRÓJ Z OKRESU POWSTANIA STYCZNIOWEGO

CELE KONKURSU
· Uczczenie 150. Rocznicy Powstania Styczniowego.
· Kształtowanie świadomości historycznej i postaw patriotycznych współczesnych pokoleń.
· Upowszechnianie wiedzy z historii Polski.
· Rozbudzanie pasji historycznej.
· Ukazanie historii jako inspiracji do poszukiwań ciekawych pasji.