Konkurs Nasza Europa

Konkurs Nasza Europa

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom i zmieniającym się realiom Towarzystwo Samorządowe zainicjowało w 2000 roku nowe przedsięwzięcie konkurs Nasza Europa. Konkurs ten był kontynuacją konkursu samorządowego organizowanego dla gimnazjalistów, w zasadniczej części zaś poruszał zagadnienia integracji europejskiej. Konkurs adresowany był do młodzieży szkół średnich i zawodowych z województwa Wielkopolskiego. 

Począwszy od roku szkolnego 2006/2007 kolejne edycje konkursu odbywały się pod patronatem Pana Filipa Kaczmarka, Posła do Parlamentu Europejskiego – przewodniczącego kapituły kon-kursu, który zapraszał laureatów na wycieczkę do Brukseli.

Celem konkursu było uzyskanie wzrostu zainteresowania tematyką i problematyką europejską w kręgach młodzieżowych oraz aktywne członkostwo młodzieży w Unii Europejskiej, w kontekście ogólnokrajowym jak i indywidualnym.

Projekt skierowany był bezpośrednio do środowisk szkolnych, ale stała współpraca z mediami pozwalała dotrzeć do bardzo szerokiego grona odbiorców.

Tematyka konkursu obejmowała cztery bloki:

•POLSKA I EUROPA – w tym module młodzież wykazywała się wiedzą w zakresie kultury, historii, geografii, środowiska naturalnego i ustroju politycznego państw europejskich, w tym Polski. 

•INTEGRACJA EUROPEJSKA – tu znalazły się zagadnienia dotyczące etapów integracji europejskiej, funkcjonowania Unii Europejskiej, instytucji Unii Europejskiej, polityk wspólnotowych, procesu rozszerzania Unii Europejskiej, funduszy wspólnotowych. 

•POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ – obejmowała wykorzystanie funduszy strukturalnych w Polsce, Narodową Strategię Spójności na lata 2007-2013 i związane z nią dokumenty programowe, polską obecność w Unii Europejskiej – naszych przedstawicieli, wspólnotowe instytucje w Polsce, organizacje pozarządowe działające na rzecz UE oraz wspólnotowe programy dla młodzieży.

•SAMORZĄD TERYTORIALNY w KRAJACH CZŁONKOWSKICH – ta część konkursu była naturalną kontynuacją Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, organizowanego dla młodzieży gimnazjalnej; zakres tego modułu to zadania różnych szczebli samorządu terytorialnego, partnerstwo w realizacji przedsięwzięć, funkcje regionów w rozwoju społeczno-gospodarczym, zadania i funkcje Komitetu Regionów, Europejska Karta Samorządu Terytorialnego.

Konkurs był trzystopniowy: I etap szkolny; II etap powiatowy; finał wojewódzki

DANE STATYSTYCZNE

edycjarokpowiatygminyszkołauczestnicy
I2000/200131491182000
II2001/200233571171600
III2002/200332621132000
IV2003/200431611102000
V2004/20052747981800
VI2005/20063046941700
VII2006/20072940921700
VIII2007/20083251961900
IX2008/20093049881650
X2009/20102945761450
XI2010/20113152992500
XII2011/2012305025002500

ŁĄCZNIE WE WSZYSTKICH KONKURSACH UCZESTNICZYŁO 22800 UCZNIÓW. 

TERMINY I MIEJSCA FINAŁÓW WOJEWÓDZKICH

I edycja 

21 kwietnia 2001 w VIII Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu

II edycja 

20 kwietnia 2002 roku w Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu oraz 

w Ratuszu Urzędu Miejskiego

III edycja 

12 kwietnia 2003 w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. T. Kościuszki w Jarocinie

IV edycja 

23 kwietnia 2004 w Szkole Podstawowej nr 1 w Kępnie oraz w Kinie 

SOKOLNIA

V edycja

16 kwietnia 2005 roku w I Liceum Ogólnokształcącym w Krotoszynie

VI edycja

10 kwietnia 2006 roku w Wielkopolskiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Koźminie Wielkopolskim

VII edycja 

30 marca 2007 roku w Gimnazjum nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim

VIII edycja

28 kwietnia 2008 roku w Centrum Rehabilitacji i Sportu przy Zespole Szkół Specjalnych w Kościanie

IX edycja

27 marca 2009 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Turku

X edycja

26 kwietnia 2010 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

XI edycja

25 marca 2011 roku w Gimnazjum nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim

XII edycja

20 kwietnia 2012 roku w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu

Dziękujemy za lata współpracy poprzez zgłoszenia i udział w Wielkopolskim Konkursie Nasza Europa, organizację etapów szkolnych, powiatowych i finałów, prace w  komisjach oceniających uczniów, każdą okazaną przychylność dzięki, której moglibyśmy kontynuować nasze działania; za wsparcie merytoryczne i finansowe wszystkim współorganizatorom, darczyńcom oraz Przewodniczącemu i Kapitule Konkursu.

Towarzystwo Samorządowe jest inicjatorem wielu innych konkursów historyczno-badawczych. Jesteśmy otwarci i pełni pomysłów na działania skierowane do szkół i uczącej się tam młodzieży. Mamy nadzieję, że w przyszłości będziemy mieli liczne okazje do wspólnych przedsięwzięć.

W imieniu Zarządu TS

Prezes Ireneusz Niewiarowski