Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym Powiatu Słupeckiego i Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego

Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym Powiatu Słupeckiego i Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego

W finale konkursu, który odbył się 11 czerwca w sali Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Powidzu aktywnie uczestniczył Tadeusz Słodkiewicz – sekretarz zarządu Towarzystwa Samorządowego. Organizatorem konkursu było Starostwo Powiatu Słupeckiego wraz z Urzędem Gminy Powidz we współpracy ze Związkiem Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego.

sala powidz

Na finał przybyło ponad 40  uczniów z 15 szkół podstawowych z terenu powiatu słupeckiego i konińskiego – laureaci etapu szkolnego. Nad sprawnym przebiegiem konkursu czuwało jury w którym zasiadali: Robert Gaweł – Senator RP, Czesław Dykszak – Wicestarosta  Słupecki, Jakub Gwit – Wójt Gminy Powidz i jednocześnie Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego, Tadeusz Słodkiewicz z Towarzystwa Samorządowego, Grażyna Niedzielska – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Powidzu, Katarzyna Rybicka z Wydziału Strategii, Rozwoju, Turystyki i Promocji w Starostwie Powiatowym w Słupcy oraz referent ds. obsługi biura rady w Urzędzie Gminy Powidz – Monika Średzińska.
Celem konkursu, który jest kontynuacją Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym organizowanym przez  ostatnie 25 lat przez Towarzystwo Samorządowe z Konina jest przybliżenie młodzieży szkół podstawowych  i z klas gimnazjalnych  wiedzy z zakresu funkcjonowania  i rozwoju samorządu terytorialnego oraz zainteresowanie  jej ideą samorządności oraz społeczeństwa obywatelskiego.
Konkurs składał się z części pisemnej i ustnej, w której pięciu najlepszych uczestników wyłonionych po testach pisemnych odpowiadało na pytania z zakresu samorządu terytorialnego.
Laureatom, organizatorom i wszystkim zaangażowanym osobom serdecznie gratulujemy oraz dziękujemy za  podjęty trud i sukcesy.
Materiał pochodzi ze strony:
http://powidz.pl/2019/06/12/finalowe-zmagania-mlodziezy/

powidz1
powidz3