Konkurs „Z Samorządem na TY”

Konkurs „Z Samorządem na TY”

Zapraszamy na konkurs organizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie wraz z pozostałymi Centrami w siedzibami w  Kaliszu, Lesznie, Pile i Poznaniu w partnerstwie z Towarzystwem Samorządowym w Koninie.Inicjatywa opiera się na Wielkopolskim Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym organizowanym przez 25 lat przez Towarzystwo Samorządowe.

Celem Konkursu jest rozwój kompetencji obywatelskich młodzieży, przybliżenie wiedzy z zakresu funkcjonowania i rozwoju samorządu terytorialnego oraz wzbudzenie zainteresowania ideą samorządności. Ponadto kształtowanie świadomości obywatelskiej;  wzmacnianie więzi   ze społecznością lokalną; promowanie postaw prospołecznych; przygotowanie do świadomego uczestnictwa w życiu publicznym.Tematyka konkursu skupia się wokół samorządu i demokracji lokalnej. Obejmuje wiedzę dotyczącą funkcjonowania samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, w tym zadania, które na nim spoczywają wobec mieszkańców w praktycznym aspekcie. Tak więc wymaga umiejętność myślenia o sprawach, którymi samorząd się zajmuje.Konkurs skierowany jest dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z województwa wielkopolskiego. Przebiega dwuetapowo:    Etap subregionalny 22 listopada 2021 r.
Etap wojewódzki do 30 listopada 2021 r.Zgłoszeni uczestnicy otrzymają ścieżkę dostępu do testu online a następnie uruchomią go w ustalonym terminie i wypełniają zakreślając jak najwięcej prawidłowych odpowiedzi w najkrótszym czasie. Do drugiego etapu kwalifikuje się  po 10 osób z każdego subregionu. W etapie wojewódzkim bierze udział 50 osób. Wypełnią one test online a zwycięzcy będą ujawnieni i nagrodzeni podczas gali finałowej organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w dniu 6 grudnia 2021 r.

Do pobrania:
Regulamin
Bibliografia
Karta zgłoszeniowa
Formularz zgody