Konkursu dla nauczycieli

„Wielka historia w mojej małej ojczyźnie. Szkolna recepcja zrywu powstańczego roku 1863 na ziemi konińskiej”

  1. Scenariusz powinien być związany z realiami i przebiegiem powstania styczniowego na terenie ziemi konińskiej. Dotyczyć może różnorodnych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych – np. jednostki lekcyjnej bądź cyklu lekcji, projektu edukacyjnego, zajęć pozalekcyjnych, konkursu, uroczystości, wycieczki albo innej (dowolnej) formy zaproponowanej uczniom (zrealizowanej bądź zaplanowanej) …