Maciej Dąbrowski na sesji we Władysławowie

Maciej Dąbrowski na sesji we Władysławowie

29 listopada 2016 roku na sesji Rady Gminy Władysławów, reprezentant Towarzystwa Samorządowego, przedstawił prezentację nt. „Naturalne rejony deficytowe”. Prezentacja nawiązywała do sprawy budowy zbiornika retencyjnego na rzece Topiec w miejscowości Jabłonna i Tarnowski Młyn.

mdabrowski sesja

Rada Gminy Władysławów widząc potrzebę rozwiązania problemów związanych z kryzysem hydrologicznym i przeciwdziałania skutkom suszy, jednogłośnie, wyraziła pozytywną opinię dotyczącą podjęcia działań związanych z budową w/w zbiornika.
Więcej informacji