Medal dla Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Medal dla Centrum Doskonalenia Nauczycieli

17 września, swoje 30-lecie obchodziło Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. Wielka gala obyła się w gościnnych progach Konińskiego Domu Kultury. Wspólnie z parlamentarzystami, samorządowcami, dyrektorami placówek szkolnych i oświatowych, nauczycielami oraz pracownikami i byłymi dyrektorami ośrodka świętował Prezes Towarzystwa Samorządowego.

W czasie swego wystąpienia przedstawił dotychczasowe wspólne działania CDN i TS. Były to konkursy  m.in Nasza Europa, Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i cykl konkursów historyczno-badawczych. W trakcie uroczystości Prezes podziękował za to wsparcie i współpracę a na ręce Dyrektora Jarosława Jankowskiego złożył Medal Wolności. Symboliczna liczba 30 to święto zarówno CDN jak i Wolnej Polski. Sam również otrzymał wyróżnienie jako Przyjaciel CDN.
Oficjalną część przeplatały występy znakomitych młodych tancerzy i wokalistów, a na koniec zagrał zespół Techers Band z PSM. Uroczystości zwieńczył „urodzinowy” tort.
Gratulujemy Jubileuszu i życzymy kolejnych, pięknych lat działania na rzecz edukacji.

cdn2
cdn3
cdn4
cdn5