Miejsce dla młodych

Miejsce dla młodych

W dniu 25 listopada br., w biurze Towarzystwa Samorządowego, odbyła się konferencja prasowa poświęcona projektowi „Moje miejsce” realizowanemu od 1 września 2014 roku z dotacji przyznanej w ramach programu Obywatele dla Demokracji, prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG).

11 2 14

Prezes Ireneusz Niewiarowski podkreślił na wstępie, że jest to niezwykłe wyróżnienie i prestiżowy grant dla Towarzystwa Samorządowego, bowiem w obszarze tematycznym Dzieci i Młodzież w całej Polsce konkurowały 824 wnioski, z których tylko 40 otrzymało akceptację do realizacji. Wśród nich znalazły się 3 z Wielkopolski, w tym jeden w subregionie konińskim. Ta „wygrana” przyczyni się do rozwoju organizacji, a także zapisze się w historii projektów i wzmocni zaufanie potencjalnych grantodawców. Przede wszystkim jednak pozostawi trwały ślad w terenie gdzie zaplanowane są liczne działania prowadzone wprost z młodzieżą we współpracy z samorządami lokalnymi.
Duże wsparcie daje Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, które poprzez partnerstwo  w projekcie służy swoją wiedzą, wskazując wykonawców poszczególnych zadań. Pomoże w zdiagnozowaniu preferencji i  indywidualnych potrzeb uczestników. To partner wraz z zespołami młodzieży stworzy wizje miejsc i przestrzeni, do których specjaliści np. ds. zagospodarowania przestrzennego opracują odpowiednie dokumenty.
Ponad 120 gimnazjalistów rozpoczęło pracę w 10 grupach, uczestnicząc od listopada w warsztatach kompetencyjnych. Wcześniej jednak pracownicy biura projektu przy wsparciu ekspertów wykonali zadania umożliwiające rozpoczęcie działań. Zostały opracowane i wydane materiały promocyjne oraz publikacja zatytułowana „Moje miejsce”. Zadania logistyczne doprowadziły do utworzenia 10 grup i projekt ruszył zgodnie z planem a nad prawidłowością ich wykonania czuwa zespół pracowników.
Ogromną rolę spełnią eksperci i trenerzy, którzy poprzez kolejne warsztaty (każda z grup spotka się 9 razy) wypracują z młodzieżą propozycje zmian w otoczeniu, przestrzeni gdzie żyją czyli wpłyną na własne środowisko. Z pomocą specjalistów (plastyków, urbanistów…) uczestnicy dopracują koncepcję miejsc a podczas debaty kończącej projekt będą dyskutować z mieszkańcami oraz przedstawicielami władz lokalnych o możliwości wprowadzenia tych planów w życie.
Prezes przypomniał, że Towarzystwo Samorządowe od początku istnienia realizuje zadania zmierzające do autentycznej demokratyzacji państwa, gdzie rola, w lokalnych społecznościach, młodzieży czy innych obywateli nie ogranicza się tylko do udziału w wyborach ale polega na bieżącej współpracy i udziale w podejmowaniu decyzji mających wpływ na środowisko w którym żyją.
Poprzez projekt „Moje miejsce” chcemy stworzyć model działania dla innych samorządów w zakresie współpracy z młodymi ludźmi. Co zrobić aby zechcieli oni służyć swoją świeżością spojrzenia i kreatywnością dla całej społeczności. W publikacji podsumowującej podamy przykłady i możliwości współpracy, którą wypracujemy w najbliższym roku.
Konferencja prasowa stworzyła okazję zaproszenia dziennikarzy do towarzyszenia wszystkim działaniom projektu relacjonując kolejne kroki w oczekiwaniu na to jakimi  pomysłami zaskoczy nas młodzież.