Młodzi na warsztatach

Młodzi na warsztatach

Rozpoczęły się pierwsze zajęcia warsztatowe dla młodzieży w ramach projektu pn. „Moje miejsce” współfinansowanego z Funduszy EOG w ramach programu  Obywatele dla Demokracji.

Prowadzący zajęcia zaprezentowali istotę projektu i jego znaczenie dla lokalnej społeczności. Uczestnicy zostali poinformowani o przeprowadzeniu debat publicznych i o wsparciu lokalnych władz dla realizacji proponowanych zamierzeń. Zwrócono uwagę na kształtowanie środowiska otwartego na uczestnictwo młodego pokolenia we współdecydowaniu o lokalnych sprawach i zaangażowaniu w przeprowadzenie konkretnych zmian.

Uczestnicy mówili o tym, co ich skłoniło, żeby wziąć udział w projekcie. Wskazywali na chęć zrobienia czegoś dla innych, chęć bycia z rówieśnikami, chęć tworzenia, ciekawość. Ważne było dla nich wywarcie wpływu na otoczenie, w którym funkcjonują, a także zdobycie wiedzy i nowych kompetencji oraz doświadczeń.
Wszystkie grupy, skupiające ponad 120 osób młodzieży gimnazjalnej, rozwijały swoje kompetencje komunikacyjne, ćwiczyły aktywne słuchanie, a podczas zadań zespołowych opracowały receptę na to, jak chciałyby rozmawiać.
Uczestnicy aktywnie dyskutowali o tym, co jest dla nich ważne, zwracali uwagę na to, że nie mają wpływu na sprawy dotyczące zagospodarowania przestrzeni i miejsc, które są w okolicy i na to, że nie mają odpowiedniego miejsca dla swoich zajęć (np. jazda na rolkach, jazda na rowerze, na deskorolce i in.).
Zajęcia zostały przyjęte z entuzjazmem, uczestnicy niechętnie opuszczali miejsce zajęć i deklarowali chęć ponownego uczestnictwa. Chwalili przyjazną atmosferę i otwarty klimat rozmowy. Byli też przejęci tym, że czeka ich publiczne wystąpienie (debata), i że będą mogli zaprojektować zmiany w przestrzeni bądź zaplanować nowe formy aktywności.