Młodzież z pomysłem

Młodzież z pomysłem

Młodzież z gminy Golina zainicjowała propozycję powołania Młodzieżowej Rady Miasta. Idea zrodziła się w trakcie trwania projektu pn.  „Młodzieżowe inspiracje”. 

Od maja do listopada uczestnicy brali udział w warsztatach przygotowawczych, letnim obozie coachingowym oraz warsztatach wdrożeniowych. W ostatnim spotkaniu, 30 października, wzięli udział zaproszeni goście: Burmistrz Miasta Mirosław Durczyński, Przewodnicząca Rady Miejskiej Urszula Furmaniak, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Anna Kapturska oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie Jolanta Krucka. Celem spotkania było zaprezentowanie dotychczasowych działań projektu oraz przedstawienie pomysłu, na którym młodzieży bardzo zależy ponieważ chcieliby mieć większy udział w życiu lokalnego środowiska. Burmistrz z wielką życzliwością odniósł się do pomysłu „cieszę się, że propozycja wychodzi od młodych osób, tego oczekiwałem ponieważ uważam, że sprawy związane z młodzieżą powinny być podejmowane wspólnie z młodzieżą. Zgodnie z zasadą „nic o was bez was””. Wiele miłych słów padło ze strony obecnych gości, którzy deklarowali współpracę i pomoc w dalszych krokach do umocowania prawnego powołania Młodzieżowej Rady Miasta. W listopadzie grupa złoży formalny wniosek do Rady Miejskiej, która podda pod głosowanie stosowaną uchwałę podczas najbliższej sesji. Dla ułatwienia podjęcia decyzji młodzież przygotowała propozycję statutu, ordynacji wyborczej oraz ulotkę informacyjną na temat działalności młodzieżowych rad. Ułatwi to radnym zapoznanie się z tematem, ponieważ to oni zadecydują o losach złożonej propozycji.

fio2018

Organizowane w grudniu spotkanie podsumowujące projekt będzie okazją do świętowania a zarazem początkiem współpracy młodzieżowej rady z radą dorosłych. W ten sposób zrodzi się możliwość współdecydowania o tym, co się dzieje w lokalnym środowisku w kwestiach dzieci i młodzieży. Wartością dodaną projektu będzie niewątpliwie nowe spojrzenie na młodzież i jej rolę w lokalnej wspólnocie.

DSC 0009
gol 30.07