„Młodzieżowe inspiracje” – rekrutacja

„Młodzieżowe inspiracje” – rekrutacja

Serdecznie zapraszamy młodzież w wieku 13- 16 lat  z terenu gminy Golina, Kłodawa i Rzgów do udziału w projekcie pn. „Młodzieżowe inspiracje”. Proponujemy uczestnictwo w szeregu działań, których celem jest przygotowanie młodzieży do świadomej i aktywnej partycypacji w życiu publicznym lokalnej społeczności oraz stworzenie warunków do długotrwałej współpracy z samorządem lokalnym.

zdjecie logo z napisem

Młodzież oraz reprezentanci sektora publicznego będą mieli możliwość współpracować ze sobą podczas serii warsztatów, pięciodniowym obozie coachingowym (w okresie wakacyjnym), oraz spotkać się i pochwalić uzyskanymi rezultatami na spotkaniu podsumowującym z pozostałymi członkami lokalnej wspólnoty. Zajęcia doprowadzą do wypracowania sposobów, reguł i metod współpracy młodzieży z samorządem lokalnym aby  miała ona realny wpływ na otaczającą ją rzeczywistość. Projekt przyczyni się więc do wyeksponowania udziału młodzieży w sprawach swoich społeczności. Stanowi zaczyn świadomego i aktywnego zaangażowania przedstawicieli młodego pokolenia w życiu publicznym w dłuższej perspektywie, poprzez np.: Młodzieżowe Rady Gmin, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne itp. Projekt opiera się na współpracy i angażowaniu różnych środowisk, sprzyja budowaniu więzi z mieszkańcami.

Czeka na WAS moc wrażeń i emocji a przede wszystkim niezwykłe doświadczenie.   Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt z Panią Grażyną Sędziak – kierownik projektu, tel. 797 901 112, e-mail: biuro@ts.konin.pl