Niezwykle inspirujący młodzieżowy obóz coachingowy

Niezwykle inspirujący młodzieżowy obóz coachingowy

Po dwóch pierwszych czerwcowych warsztatach przygotowawczych zorganizowanych w ramach projektu „Młodzieżowe inspiracje” trzy młodzieżowe zespoły z gmin: Golina, Kłodawa i Malanów, wyruszyły na długo oczekiwany pięciodniowy obóz coachingowy. Miał on miejsce na  Mazurach w Marózie, koło Olsztynka na terenie przepięknie zlokalizowanego wśród lasów i jezior ośrodka Rewita.

Młodzi uczestnicy wraz z opiekunami oraz  dorosłymi przedstawicielami lokalnej wspólnoty brali udział w warsztatach, które miały na celu wspólne zaplanowanie i opracowanie pomysłów na wdrożenie inicjatyw wzmacniających uczestnictwo  młodego pokolenia w życiu publicznym swojej małej ojczyzny. Każdy z trzech zespołów zgromadził uczestników z jednej lokalizacji, łącząc pomysłowość młodzieży i doświadczenie dorosłych. Pierwsze zajęcia służyły wzmocnieniu świadomości własnych zasobów, doskonaleniu praktycznych technik otwartej komunikacji i współdziałania w grupie, z którymi uczestnicy zostali zapoznani już podczas warsztatów przygotowawczych.
Warsztaty zostały przeprowadzone coachingową metodą pracy w oparciu o model GROW.
A na czym on polega? Mianowicie ten czteroliterowy skrót, można przetłumaczyć najprościej, jako ROŚNIJ. Technika ta pozostawia duże pole do eksperymentowania i dostosowywania różnorodnych narzędzi, które pomagają osiągnąć zamierzony cel.  Praktyczne zastosowanie tego modelu polegało na tym, że na każdym z etapów uczestnicy szukali odpowiedzi, kreatywnych rozwiązań na postawione im pytania i wytyczone ćwiczenia przez doświadczonych trenerów.
Goal – wyznaczanie celu – podczas zajęć grupy pracowały nad ustalaniem bliższych i długotrwałych celów uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym oraz życiu lokalnej społeczności. Młodzież wspólnie z dorosłymi szukała odpowiedzi na pytania: jaki jest cel moich dążeń do zmiany najbliższego otoczenia, wzrostu zaangażowania młodego pokolenia w życie publiczne? jak będę się czuł, gdy go osiągnę? co zmieni się kiedy osiągnę swój cel i jak wpłynie to na moich bliskich i znajomych?
Reality – rzeczywistość – przeprowadzenie diagnozy, zbadanie realiów, obecnej sytuacji, to kolejne zadania, z którymi zmierzyli się uczestnicy zajęć. Warsztaty pozwoliły na zdiagnozowanie potrzeb i wyzwań dotyczących uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym. Każdy miał za zadanie przyjrzeć się rzeczywistości, w której żyje. Zastanawiać się jak się w niej czuje i  zrozumieć mechanizmy, które wpłynęły na to jak jest teraz. To jakby dokładnie sprawdzić na mapie miejsce, w którym jesteśmy. Przeprowadzony trening coachingowy skłonił uczestników również do refleksji za co lubię swoją miejscowość, co ona dla mnie znaczy i jakie są moje marzenia na wykreowanie nowego jej wizerunku. Dobre zdiagnozowanie istniejącej sytuacji pozwoliło uczestnikom zrozumieć sens wyznaczonych celi. Młodzież przekonała się, że łatwiej jest kontrolować to, z czego zdajemy sobie sprawę, bo w przeciwnym razie to, czego nie jesteśmy świadomi kontroluje nas.
Options – opcje – (określenie możliwych sposobów osiągnięcia celu, nakreślenie strategii lub planów działania). Kreatywności i pomysłowości na tym etapie zajęć nie było końca. Uczestnicy skupili się na wyznaczeniu możliwych form zaangażowania wszystkich mieszkańców w życie lokalnej wspólnoty. Każda grupa pracowała sumiennie realizując różne, wcale niełatwe zadania. Z ciekawym wyzwaniem zmierzyła się golińska grupa, która przeprowadziła symulację posiedzenia rady gminy, podczas której trzyosobowy skład młodych radnych miał podjąć decyzję w jaki sposób zostanie zagospodarowany zakupiony przez gminę obszar przylegający do dużego osiedla mieszkaniowego. Pozostałe 2 zespoły to reprezentanci: „zielonych” czyli mieszkańców, którzy uważali, że na nowo zakupionym terenie powinien powstać park oraz „sportowców”, którzy przekonywali radnych do wybudowania placu zabaw oraz niewielkiego stadionu umożliwiającego aktywny wypoczynek. Radni mieli nie lada zadanie, gdyż przedstawiciele lokalnej społeczności doskonale przygotowali się do spotkania, przedstawiając przekonujące argumenty poparte dodatkowo przeprowadzonymi badaniami i sondażami. Młodzież odgrywając różne role wykazała się niezwykłą dojrzałością obywatelską, odpowiedzialnością, pomysłowością i kreatywnością. Choć członkowie grup bronili różnych kwestii, odnosili się do siebie z szacunkiem, zrozumieniem a przede wszystkim potrafili słuchać się nawzajem. Szukali kompromisów, które pozwoliłyby zjednoczyć się i osiągnąć wspólny cel. Postawa zaprezentowana przez młodych radnych, ich kultura słowa, godne zachowanie wobec pozostałych przedstawicieli lokalnej wspólnoty, mogłyby być wzorem dla naśladowania dla wielu dorosłych członków rad miast i gmin naszej naszych małych ojczyzn. Wszyscy świetnie odegrali powierzone role, a przeprowadzona symulacja była przedsmakiem realiów, z którymi już wkrótce mogą się zmierzyć.
Warsztaty pozwoliły zgłębić wiedzę na temat wymiaru zadań jakie spoczywają na samorządzie gminnym, zakresu praw, wolności i obowiązków obywatelskich. Na podstawie przekazanej wiedzy i cennych informacji uczestnicy wykreowali postać IDEALNEGO OBYWATELA z ogromnym potencjałem cennych wartości i umiejętności, z którym sami chcą się utożsamiać i „zarażać” innych.
Will/Way Forward – wola – (wyznaczenie co, kiedy i przez kogo ma być zrobione).
Po kreatywnej burzy mózgów na przedostatnich zajęciach przyszedł w końcu czas na wybór inicjatyw, które przyczynią się do wzrostu partycypacji młodzieży w życie publiczne lokalnej społeczności. Choć grupy pracowały oddzielnie dokonały identycznego wyboru,  zdecydowali mianowicie o utworzeniu Młodzieżowych Rad Gmin. Mimo, iż zarówno lista argumentów „za” jak i „przeciw” zapełniła się w mgnieniu oka, ani przez chwilę nie ulegli zwątpieniu, że to się może nie udać, dlatego bez wahania postanowili stawić czoła temu niełatwemu i bardzo odpowiedzialnemu zadaniu. Nakreślili harmonogramy, podzielili obowiązki i przygotowali listę wyzwań na kolejne miesiące pracy.  Uczestnicy z Malanowa przygotowali wstępny zarys statutu a grupa z Kłodawy przygotowała dodatkowo ciekawy logotyp swojej inicjatywy.
Podczas zajęć trenerzy jak najpełniej starali się uwzględnić potencjał, z jakim młodzież przyszła do projektu, pracowali nad jego owocnym wykorzystaniem i rozwojem. Pomagali dostrzec posiadane zasoby i włączyć w działanie każdego uczestnika. Dobra atmosfera podczas zajęć sprzyjała budowaniu świadomego, autentycznego kontaktu ze sobą, swoimi potrzebami i wartościami. 
Oprócz wytężonej pracy podczas zajęć był również czas na integrację, wspólną zabawę podczas wspólnego ogniska, gry w kręgle, rozgrywkach w piłkę siatkową oraz wodnych szaleństw w aquapraku. Moc integracji towarzyszyła również podczas wspólnych posiłków, spacerów i wieczornych pogawędek. Uczestnicy mieli okazje w małej pigułce poznać lokalne zasoby i ciekawą historię okolicznych miejscowości. Zwiedzili Park Etnograficzny w Olsztynku biorąc udział w Regionalnym Święcie Ziół, wzięli udział w ciekawej lekcji historii, którą poprowadził przewodnik w  Muzeum w Grunwaldzie.
Celem zorganizowanego pobytu była integracja, wymiana doświadczeń, poprawa komunikacji, wzrost zaufania, pobudzenie aktywności i kreatywności. Wyjazd stanowił rodzaj motywacyjnej nagrody dla młodzieży, która na co dzień aktywnie angażuje się  w działalność społeczną na rzecz szkoły i lokalnej społeczności. Był okazją do podładowania „akumulatorów” do dalszych, zadań wytyczonych podczas zajęć oraz zbudowania silnych zespołów, które będą zaczynem zmian społecznych w swoich lokalnych wspólnotach.

fio

grupa z gminy Golina

golina1
golina2
golina3
golina4
golina5
golina6

grupa z gminy Kłodawa

korzecznik1
korzecznik2
korzecznik3
korzecznik4
korzecznik5
korzecznik6

gupa z gminy Malanów

malanow1
malanow2
malanow3
malanow4
malanow5
malanow6