Nominacja Prezesa

Nominacja Prezesa

Prezes Towarzystwa Samorządowego Ireneusz Niewiarowski otrzymał akt nominacji na członka Rady Programowej Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego. Prace nad Instytutem trwały od wielu miesięcy. Ma on nawiązywać do przedwojennych polskich tradycji. Instytut powstał w celu przygotowania analiz, ekspertyz i raportów, które będą dotyczyły modernizacji administracji publicznej.

W trakcie uroczystego wręczenia aktów nominacji członkom Rady Programowej Instytutu Minister Andrzej Halicki podkreślił, że powołanie tej jednostki to bardzo silny ośrodek wsparcia działań dla administracji. Minister Halicki zaznaczył, że dla Instytutu ważnym zadaniem i wyzwaniem jest to, co dotyczy nowoczesnej administracji. – Powołanie tej inicjatywy to edukacyjna misja, którą należy realizować wspólnie z korporacjami samorządowymi – dodał szef MAC. Marek Wójcik, dyrektor Instytutu Samorządności, w swoim wystąpieniu zaznaczył, że Instytut powstał w celu przygotowania analiz, ekspertyz i raportów, które będą dotyczyły modernizacji administracji publicznej.

Nominacje na członków Rady Programowej Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego otrzymali:

Tomasz Fijołek
Eugeniusz Gołembiewski (Unia Miasteczek Polskich)
Barbara Jaworska-Dębska (Uniwersytet Łódzki)
Dariusz Kraszewski (Fundacja im. Stefana Batorego)
Marek Mazur (Związek Województw RP)
Stanisław Mazur (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Ireneusz Niewiarowski (Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów)
Marek Olszewski (Związek Gmin Wiejskich RP)
Tomasz Potkański (Związek Miast Polskich)
Krystyna Sieniawska (przedstawiciel MAC, SKO)
Rafał Stankiewicz (Uniwersytet Warszawski)
Jerzy Stępień (Prezes Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej)
Andrzej Szymanek (Związek Powiatów Polskich)
Grażyna Wróblewska (przedstawiciel MAC, RIO)