Nowe władze TS w powiecie kolskim

Nowe władze TS w powiecie kolskim

W Grzegorzewie odbył się zjazd powiatowy Towarzystwa Samorządowego. W spotkaniu wzięło udział 42 delegatów z powiatu kolskiego. Gośćmi zjazdu byli: Ireneusz Niewiarowski – Prezes Zarządu Wojewódzkiego oraz Bożena Dominiak – Wójt Gminy Grzegorzew. Obradom zjazdu przewodniczył Wiceprezes ustępującego Zarządu Wojciech Chojnowski. 

Spotkanie wielu przedstawicieli z różnych gmin było także okazją do dyskusji o kierunkach rozwoju Towarzystwa na najbliższe lata i jego funkcjonowania w życiu samorządowym.

Delegaci przyjęli przedstawione przez Prezesa Józefa Chudego sprawozdanie za lata 1998-2012 udzielając absolutorium ustępującemu Zarządowi. 

W wyborczej części zjazdu dokonano wyboru władz struktur powiatowych Towarzystwa Samorządowego. Prezesem ponownie wybrano Józefa Chudego, a w skład Zarządu Powiatowego weszli: Bogusław Michalski, Justyna Sobczak, Tomasz Nuszkiewicz, Magdalena Bawej, Józef Błaszczyk, Alicja Maciejewska, Wojciech Chojnowski, Urszula Polewska, Karol Lewandowski, Stanisław Murakowski i Dariusz Tylak.

Do składu powiatowej komisji rewizyjnej wybrano: Bogusława Michalskiego, Alicję Wapińską oraz Andrzeja Majewskiego.

Na zjeździe wojewódzkim Towarzystwa Samorządowego w Koninie, powiat kolski reprezentować będą następujący delegaci; Magdalena Bawej, Józef Błaszczyk, Andrzej Sobczak, Wojciech Chojnowski, Urszula Polewska, Karol Lewandowski, Stanisław Murakowski, Dariusz Tylak.