Nowy projekt upamiętni i odkryje historię lokalną

Nowy projekt upamiętni i odkryje historię lokalną

Miło nam poinformować, że Towarzystwo Samorządowe realizuje projekt pn. „Mieszkańcy Ziemi Kłodawskiej w wojnie polsko-rosyjskiej 1919–1921” współfinansowany z programu „Koalicje dla Niepodległej” oraz ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Zadanie wpisuje się w przypadające w tym roku obchody 100. rocznicy bitwy nad Wisłą. Ogólny cel, jakim jest uświadomienie i upowszechnienie wiedzy na temat wysiłku zbrojnego poniesionego przez społeczeństwo polskie w obronie niepodległej Rzeczypospolitej, zamierzamy osiągnąć poprzez ukazanie indywidualnego uczestnictwa i zaangażowania (ze szczególnym uwzględnieniem kampanii 1920 r. oraz bitwy nad Wisłą) osób związanych z lokalną społecznością miasta i gminy Kłodawa. Planowana wystawa oraz towarzyszący jej katalog uwzględniać będą również szeroki udział społeczeństwa wspierającego wysiłek zbrojny odrodzonego państwa odnosząc się m.in. do aktywności powiatowych i lokalnych Obywatelskich Komitetów Obrony Państwa. Zaakcentowane zostanie wyjątkowe znaczenie działań militarnych z udziałem 203. Ochotniczego Pułku Ułanów sformowanego na przełomie lipca i sierpnia 1920 r. przy znaczącym zaangażowaniu ziemian z okolic Kłodawy i Łęczycy, którego szwadrony uczestniczyły m.in. w bitwie pod Ciechanowem. Przypomniany zostanie udział mieszkańców Kłodawy i powiatu kolskiego w szeregach Pułku Strzelców Kaniowskich. W biografiach uczestników wojny polsko-rosyjskiej znajdą się również szczegóły dotyczące konspiracji niepodległościowej lat 1917–1918.
Już 16 sierpnia uroczyste otwarcie wystawy, która potrwa do końca września.

logo TS KdN
MWW i kultura u podstaw

PLAKAT

logo pl niepodlegla
logo kultura u podstaw