Nowy zarząd

Nowy zarząd

Posiedzenie Zarządu Powiatowego TS odbyło się w Koninie.
Podczas zebrania odbyło się ukonstytuowanie zarządu. Oto jego skład: Waldemar Tubacki – prezes, Tadeusz Słodkiewicz – wiceprezes, Sławomir Królak – wiceprezes , Antoni Kulczak – skarbnik, Jacek Wysocki – sekretarz.

W trakcie zarządu m.in. omówiono 150 rocznicę Powstania Styczniowego przypadającą w tym roku. Planuje się zorganizowanie konkursu dla młodzieży szkół naszego regionu. Oprócz pleneru malarskiego odbędzie się również konkurs na strój powstańczy.
W 2013 roku rozpoczną się przygotowania do obchodów XX-lecia TS. Jednym z pomysłów jest wydanie publikacji przedstawiającej historię organizacji. Planowane są również uroczystości jubileuszowe z odznaczeniem zasłużonych osób.